Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikomKatedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom

05.08.2019

 Nastavnici i saradnici

Ač Nikolić Eržebet, redovni profesor

Kvrgić Svetlana, vanredni profesor

Mijatović Jovanović Vesna, vanredni profesor, šef Katedre

Ukropina Snežana, docent, zamenik šefa Katedre

Nićiforović Šurković Olja, docent

Šušnjević Sonja, docent

Čanković Dušan, docent

Harhaji Sanja, docent

Čanković Sonja, docent, sekretar Katedre

Dragnić Nataša, docent

Radić Ivana, docent

Milijašević Dragana, asistent

Tomašević Tanja, asistent

 

Kontakt e-mail šefa Katedre

vesna.jovanovic@izjzv.org.rs

Kontakt e-mail sekretara Katedre

sonja.cankovic@izjzv.org.rs

«

Katedre/Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom

PretragaPreuzmite

Arhiva


Podelite informaciju