Katedra za higijenuNastava iz Higijene u vanrednim terminima 2022/23

20.10.2022
Poštovane kolege,

Nakon provere raspoloživosti prostora dostavljam informaciju o vanrednim terminima za održavanje nastave iz Higijene. Nastava će se održati na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (A 1). 

Postojeći raspored:
29.12.2022. Planiranje i gradnja zdravstvenih ustanova. Upravljanje rizicima u zdravstvenim ustanovama.  Zdravstveni aspekti upravljanja otpadom
12.01.2023. Higijena naselja. Higijena stanovanja. Higijena javnih komunalnih objekata.
Upravljanje rizikom u komunalnoj sredini. Postupci lekara primarne zdravstvene zaštite u vanrednim situacijama.
19.01.2023. Mentalna higijena i mentalno zdravlje. Značaj mentalne higijene. Mentalna higijena u zdravstvenim ustanovama. Lična higijena. Lična higijena zdravstvenih radnika.

IZMENA RASPOREDA
02.11. 2022. 18 časova A1

Planiranje i gradnja zdravstvenih ustanova. Upravljanje rizicima u zdravstvenim ustanovama.  Zdravstveni aspekti upravljanja otpadom 
02.11. 2022. 18 časova A1  
Higijena naselja. Higijena stanovanja. Higijena javnih komunalnih objekata. Upravljanje rizikom u komunalnoj sredini. Postupci lekara primarne zdravstvene zaštite u vanrednim situacijama.
26.10. 2022. 18 časova A1
Mentalna higijena i mentalno zdravlje. Značaj mentalne higijene. Mentalna higijena u zdravstvenim ustanovama.
Lična higijena. Lična higijena zdravstvenih radnika.


Važna napomena:
Za prisustvo nastave u vanrednim terminima ostvaruju se tri potpisa za teoretski nastavu i tri potpisa za praktičnu nastavu.
Napomena: Ovim se odrađuju termini teorijske nastave u postojećem rasporedu. O eventualnim daljim izmenama bićete blagovremeno informisani.
Nastavnik: Prof dr Marija Jevtić
 
 
Šef Katedre za higijenu
prof dr Sanja Bijelović

«

Katedre/Katedra za higijenu

PretragaPreuzmite

Arhiva


Podelite informaciju