Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 21.10.2021.

22.10.2021
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.
  Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 6.2
NOx μg/m3 48.3
NO μg/m3 10.2
NO2 μg/m3 32.6
CO mg/m3 0.8
O- ksilen μg/m3 9.9
m i p-ksilen μg/m3 1.0
Toluen mg/m3 0.0111
Etilbenzen μg/m3 6.5
Benzen μg/m3 3.5
O3 μg/m3 69.2

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju