Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 08.02.2023. godine

09.02.2023
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


   Jedinica mere Utvrđena vrednost za 08.02.2023.
SO2 μg/m3 6.9
NOx μg/m3 35.7
NO μg/m3 7.2
NO2 μg/m3 24.6
CO mg/m3 -
m i p-ksilen μg/m3 3.5
O- ksilen μg/m3 0.7
Toluen mg/m3 0.0040
Etilbenzen μg/m3 <0.5
Benzen μg/m3 3.8
O3 μg/m3 53.2

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju