Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 25.05.2020.

26.05.2020
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

  Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 7.6
NOx μg/m3 12.9
NO μg/m3 2.8
NO2 μg/m3 8.5
CO mg/m3 <0.5
O- ksilen μg/m3 2.4 
m i p-ksilen μg/m3 0.6
Toluen mg/m3 0.0013
Etilbenzen μg/m3 3.9 
Benzen μg/m3 <0.5
O3 μg/m3 67.7 
«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju