Odluka o dodeli ugovora-narudžbenice NA-22/2019, Sanitarni pregledi

14.11.2019

»

Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije OP-20/2019, LABORATORIJSKI MATERIJAL-TESTOVI 4

13.11.2019

»

Prve izmene i prečišćen tekst konkursne dokumentacije OP-21/2019, LABORATORIJSKI PRIBOR 3

13.11.2019

»

Druge izmene i prečišćen tekst konkursne dokumentacije OP-20/2019, LABORATORIJSKI MATERIJAL-TESTOVI 4

12.11.2019

»

Prve izmene i prečišćen tekst konkursne dokumentacije OP-20/2019, LABORATORIJSKI MATERIJAL-TESTOVI 4

08.11.2019

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA-24/2019, Usluge štampanja 3

07.11.2019

»

Odluka o dodeli ugovora- NA-20/2019, Usluga transporta i tertmana infektivnog otpada

06.11.2019

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA-23/2019, Reprezentacija u ustanovi-ketering

06.11.2019

»

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija OP-21/2019, LABORATORIJSKI MATERIJAL-PRIBOR 3

06.11.2019

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA-22/2019, Sistematski pregledi

05.11.2019

»

Poziv i konkursna dokumentacija OP-20/2019, LABORATORIJSKI MATERIJAL-TESTOVI 4

05.11.2019

»

Obaveštenje o zaključenom OP-14/2019, LABORATORIJSKI MATERIJAL TESTOVI 3

05.11.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-narudžbenici NA-19/2019

05.11.2019

»

Odluka o dodeli ugovora OP-17/2019, MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 4

04.11.2019

»

Prvo pojašnjenje Konkursne dokumentacije OP-19/2019, LABORATORIJSKA OPREMA 6

01.11.2019

»

Drugo pojašnjenje Konkursne dokumentacije, druge izmene, prečišćen tekst, obaveštenje o produženju roka OP-18/2019, Medicinska i laboratorijska oprema 5

01.11.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-narudžbenici NA-21/2019, Tekuće popravke i održavanje

30.10.2019

»

Obaveštenje o obustavi postupka OP-14/2019, LABORATORIJSKI TESTOVI 3

29.10.2019

»

Odluka o dodeli ugovora-narudžbenice NA-21/2019, Tekuće popravke i održavanje

29.10.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-narudžbenici NA-19/2019, Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme

28.10.2019

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju