Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće



VODA ZA PIĆE IZ JAVNOG VODOVODA GRADA NOVOG SADA I NASELJA - JANUAR 2024.

14.02.2024

Tokom januara 2024. godine stručna lica Instituta za javno zdravlje Vojvodine su svakodnevno uzorkovala 18 uzoraka vode za piće iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja: Novi Sad i Petrovaradin, Stepanovićevo, Futog, Kovilj, Sremski Karlovci, Sremska Kamenica, Ledinci, Stari Ledinci, Veternik, Čenej, Bukovac, Kisač, Rumenka, Kać i Budisava. 

Analizom 559 uzoraka prečišćene hlorisane vode za piće, utvrđena je zdravstvena ispravnost (mikrobiološka i fizičko-hemijska ispravnost) 98,57% (551) analiziranih uzoraka vode za piće iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja tokom januara 2024. godineodnosno mikrobiološka ispravnost je utvrđena u 99,28% (555) i fizičko-hemijska ispravnost je utvrđena u 99,28% (555) kontrolisanih uzoraka.

S obzirom na rezultate utvrđivanja zdravstvene ispravnosti kontrolisanih uzoraka vode za piće tokom januara 2024. godine, može se zaključiti da u prečišćenoj vodi za piće iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja ne postoji opasnost po zdravlje ljudi.

«

Institut/Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju