Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za pićeVODA ZA PIĆE IZ JAVNOG VODOVODA GRADA NOVOG SADA I NASELJA - JUN 2024

12.07.2024

Tokom juna 2024. godine uzorkovano je 538 uzoraka vode za piće različitog obima (466 analiza osnovnog „A“ obima, 71 analiza osnovnog „A“ obima sa određivanjem koncentracije razgradnih produkata dezinfekcije i jedna (1) analiza periodičnog „B“ obima) za utvrđivanje zdravstvene ispravnosti (iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja: Grad Novi Sad sa Petrovaradinom, Stepanovićevo, Futog, Kovilj, Sremski Karlovci, Sremska Kamenica, Stari Ledinci, Ledinci, Veternik, Čenej, Bukovac, Kisač, Rumenka, Kać i Budisava.  

Analizom 538 uzoraka prečišćene hlorisane vode za piće, utvrđena je zdravstvena ispravnost (mikrobiološka i fizičko-hemijska ispravnost) 98,51% (530) analiziranih uzoraka vode za piće iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja tokom juna 2024. godineodnosno mikrobiološka ispravnost je utvrđena u 99,26% (534), a takođe je i fizičko-hemijska ispravnost utvrđena u 99,26% (534) kontrolisanih uzoraka.

 

S obzirom na rezultate utvrđivanja zdravstvene ispravnosti kontrolisanih uzoraka vode za piće tokom juna 2024. godine, može se zaključiti da u prečišćenoj vodi za piće iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja ne postoji opasnost po zdravlje ljudi.

»

Voda za piće iz javnog vodovoda Grada Novog Sada i naselja - MAJ 2024

06.06.2024
 Tokom maja 2024. godine uzorkovano je 559 uzoraka vode za piće različitog obima (486 analiza osnovnog „A“ obima, 71 analiza osnovnog „A“ obima sa određivanjem koncentracije razgradnih produkata dezinfekcije, jedna (1) analiza obima novog zahvata vode „V“ obima i jedna (1) analiza periodičnog „B“ obima) za utvrđivanje zdravstvene ispravnosti (iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja: Grad Novi Sad sa Petrovaradinom, Stepanovićevo, Futog, Kovilj, Sremski Karlovci, Sremska Kamenica, Stari Ledinci, Ledinci, Veternik, Čenej, Bukovac, Kisač, Rumenka, Kać i Budisava.

»

 VODA ZA PIĆE IZ JAVNOG VODOVODA GRADA NOVOG SADA I NASELJA - FEBRUAR 2024.

15.05.2024

Tokom februara 2024. godine stručna lica Instituta za javno zdravlje Vojvodine su svakodnevno uzorkovala 18 uzoraka vode za piće iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja: Novi Sad i Petrovaradin, Stepanovićevo, Futog, Kovilj, Sremski Karlovci, Sremska Kamenica, Ledinci, Stari Ledinci, Veternik, Čenej, Bukovac, Kisač, Rumenka, Kać i Budisava.

»

VODA ZA PIĆE IZ JAVNOG VODOVODA GRADA NOVOG SADA I NASELJA - JANUAR 2024.

14.02.2024
Tokom januara 2024. godine stručna lica Instituta za javno zdravlje Vojvodine su svakodnevno uzorkovala 18 uzoraka vode za piće iz javnog vodovoda na teritoriji Grada Novog Sada i naselja: Novi Sad i Petrovaradin, Stepanovićevo, Futog, Kovilj, Sremski Karlovci, Sremska Kamenica, Ledinci, Stari Ledinci, Veternik, Čenej, Bukovac, Kisač, Rumenka, Kać i Budisava. 

»

Institut/Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju