Projekti i programiRezultat Projekta "Mapiranje rizika od zaraznih bolesti koje prenose komarci na teritoriji Grada Novog Sada" na osnovu Ugovora sa Gradskom upravom za zdravstvo Grada Novog Sada, broj XII-51-44-9/2022.

31.01.2023

Osim što su napasnici, odnosno molestanti, koji narušavaju kvalitet života, komarci su vektori, odnosno prenosnici mnogih zaraznih bolesti ljudi i životinja, te stoga imaju ogroman javnozdravstveni značaj. Neke od najznačajnijih bolesti koje prenose su: malarija, žuta groznica, groznica Zapadnog Nila, denga, zika groznica, čikungunja, japanski encefalitis, groznica doline Rift, filarijaza. Prema navodima Svetske zdravstvene organizacije, od ovih bolesti svake godine u svetu umre preko 700 hiljada ljudi, što ukazuje na to da zaraženi komarci prouzrokuju više smrtnih slučajeva od bilo koje druge životinje na planeti Zemlji.

Vrste komaraca, prepoznati kao prenosioci zaraznih bolesti u našoj zemlji su: rod Anopheles, prenosilac malarije, zatim vrsta Culex pipiens (domaći ili kućni komarac), prenosilac groznice Zapadnog Nila, Aedes albopictus (azijski tigrasti komarac), koji je prvi put detektovan na našim prostorima 2001. godine i potencijalni je prenosilac denge, zika i čikungunja virusne groznice i Aedes japonicus, koji je otkriven 2018. godine, a prenosilac je virusa Zapadnog Nila, japanskog encefalitisa i drugih vektorskih bolesti.

Kontinuiran epidemiološki nadzor nad bolestima koje prenose komarci, kao i entomološki nadzor nad komarcima i detekcija patogena u njima su neophodni za rano otkrivanje ovih bolesti u našoj sredini, što je glavni preduslov za brzo reagovanje, prevenciju i kontrolu rizika od zaraznih bolesti koje prenose komarci.

Mapiranje tačnih lokacija prisustva komaraca - prenosioca zaraznih bolesti, kao i patogena ovih bolesti je od velikog značaja za usmeravanje adekvatnih i pravovremenih mera prevencije i kontrole na području na kojem se sprovodi.


Rezultati Projekta prikazani su na mapama.


«

Aktuelnosti/Projekti i programi

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju