NovostiPodrška edukaciji učenika osnovnoškolskog uzrasta o pubertetu

19.12.2019

Pod pokroviteljstvom Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada, stručnjaci Instituta za javno zdravlje Vojvodine iz Centra za promociju zdravlja, izradili su priručnik za edukatore pod nazivom „Razumem šta mi se dešava – podrška edukaciji učenika osnovnoškolskog uzrasta o pubertetu“.

 
 

Priručnik predstavlja novo izdanje uputstva za upotrebu zdravstveno-vaspitnog sredstva „Moje telo“ sa kurikulumom radionica.

 

Edukativno sredstvo „Moje telo“ i priručnik „Razumem šta mi se dešava“ namenjeni su zdravstvenim i prosvetnim radnicima i saradnicima i svim ostalim edukatorima koji rade sa decom osnovnoškolskog uzrasta (treći, četvrti i peti razred), a imaju želju da na kreativan način podrže decu u procesu razumevanja promena u pubertetu, izgradnje pozitivne slike tela i većeg stepena samoprihvatanja.

 

Priručnik sadrži osnovne informacije o samom sredstvu „Moje telo“, predloženi način rada, odnosno kurikulum radionica i teorijski okvir za edukatore.

 

 

Elektronsku verziju priručnika „Razumem šta mi se dešava“ i  zdravstveno-vaspitnog sredstva „Moje telo“ možete preuzeti na sledećoj adresi:

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju