NovostiU susret 1. decembru SVETSKOM DANU BORBE PROTIV HIV/AIDS - a

01.12.2020

Testiranje na HIV je jedini način da se utvrdi da li je neko zaražen HIV-om, uzročnikom side,  i trebalo bi da bude sastavni deo brige o zdravlju svakog pojedinca, a posebno onih koji se  rizično ponašaju.

Rano otkrivanje HIV infekcije omogućava pravovremeno lečenje i očuvan kvalitet života osoba inficiranih HIV-om, kao i zaštitu drugih i sprečavanje prenošenja HIV-a sa majke na bebu. Podsećamo da je terapija, kojom se postiže zadovoljavajući kvalitet života i značajno utiče na sprečavanje daljeg širenja infekcije, u našoj zemlji dostupna svima koji žive sa HIV-om.

Takođe, pravovremeno savetovanje i testiranje na HIV omogućava osobama koje nisu inficirane HIV-om da tokom poverljivog razgovora sa kvalifikovanim savetnikom sagledaju i procene sopstvene rizike, tj. sopstveno rizično ponašanje i faktore koji tome doprinose, i da nauče kako da primene mere zaštite od HIV infekcije i drugih krvlju i polnim putem prenosivih infekcija.

I ove godine Institut za javno zdravlje Vojvodine (IZJZV) obeležava Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a. I pored teškoća nastalih usled pandemije COVID-19, IZJZV je uspeo da se prilagodi novonastaloj situaciji i obezbedio kontinuirano pružanje usluga savetovanja i testiranja u zajednici uz pridržavanje mera prevencije usmerenih protiv COVID-19 infekcije, u skladu sa preporukama Kriznog štaba Republike Srbije.  

U sklopu ovogodišnje kampanje obeležavanja prvog decembra, predstavnici IZJZV će u saradnji sa predstavnicima nevladinih organizacija (Udruženje Prevent, Omladina Jazas Novi Sad, Udruženje Crvena Linija) sprovoditi savetovanje i besplatno testiranje na HIV.

 Plan aktivnosti:

 1. Institut za javno zdravlje Vojvodine (IZJZV), Futoška 121, II sprat, sobe 54 i 69 Novi Sad, svaki radni dan od 7 do 14h.
 2. Omladina Jazasa i IZJZV, Drop in, Narodnog fronta 35, Novi Sad, 12.2020. od 17 do 21h.
 3. Udruženje Prevent i IZJZV, Janka Čmelika 85, Novi Sad, 12.2020. od 14 do 17h.
 4. Udruženje “Crvena Linija” i KCV-Klinika za infektivne bolesti, NSCheck Point, Bulevar Oslobođenja 91, Novi Sad, 12.2020. od 17 do 19h.

 

Prilikom testiranja u drop in centrima će se koristiti brzi testovi čiji su rezulati poznati nakon 20 minuta od uzorkovanja materijala. Testiranje je besplatno, poverljivo i anonimno.

 

Ključne populacije za testiranje na HIV

U pogledu toga ko treba da se testira na HIV, ključne populacije sa povećanim rizikom u Evropi variraju od zemlje do zemlje, ali uopšteno uključuju:

 • Muškarce koji imaju seksualne odnose sa muškarcima
 • Intravenske korisnike droga
 • Seksualne radnike/radnice
 • Migrante (uključujući osobe poreklom iz zemalja sa visokom prevalencijom) i mobilne populacije
 • Zatvorenike (osobe na izdržavanju zatvorskih sankcija)

 

 

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) procenjuje se da je krajem 2019. godine 38 miliona ljudi živelo sa HIV-om širom sveta. Tokom 2019. godine  1,7 miliona ljudi se inficiralo HIV virusom, dok je 690 000 ljudi umrlo od posledica manifestne HIV infekcije globalno. Tokom 2019. godine 68% odraslih i 53% dece koja žive sa HIV-om je primilo antirwetroviralnu terapiju (HAART). Procenjeno je da je do kraja 2019. godine 81% osoba koje žive sa HIV-om saznalo svoj status.

 

 

 

Situacija HIVa/AIDSa u AP Vojvodini

 • Od 1985. godine, kada su registrovani prvi slučajevi HIV infekcije u AP Vojvodini, do 28. novembra 2020. godine ukupno 721 stanovnik naše Pokrajine je saznao da živi sa HIV infekcijom.
 • Tokom 2020. godine na području AP Vojvodine zabeleženo je 26 slučajeva HIV infekcije i 3 slučaja Morbus HIV-a, a nije registrovan nijedan smrtni ishod.
 • Sve 3 obolele osobe, svoj HIV status su saznale u momentu postavljanja dijagnoze AIDS - a, što ukazuje da osobe sa rizičnim ponašanjem  ne sprovode  preventivno testiranje u dovoljnoj meri i blagovremeno. Obzirom da period nemanifestne infekcije traje više godina, ove osobe u dužem vremenskom periodu predstavljaju potencijalnu opasnost (rezervoare)  za prenošenje  virusa HIVa.

 

Koristimo i  ovu priliku da pozovemo  sve zainteresovane osobe koje su bile u riziku/ situaciji da se zaraze HIV-om  da dođu u neki od drop in centara ili da posete Savetovalište za HIV/AIDS Centra za kontrolu i prevenciju bolesti IZJZV.

U savetovalištu IZJZV u Novom Sadu (Futoška 121), dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje će nastaviti da se  kontinuirano odvija tokom cele godine, svakog radnog dana od 7-14 časova.

Podsećamo da je i savetovanje i testiranje na HIV i virusne hepatitise anonimno i besplatno, pri čemu klijentima savetovališta nosu potrebni ni zdravstvena knjižica ni uput lekara.U susret 1. decembru
 SVETSKOM DANU BORBE PROTIV HIV/AIDS - a

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju