NovostiSVETSKI DAN VODE 2023. GODINE: „UBRZAVANJE PROMENA“

22.03.2023

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. mart za Svetski dan vode. Od 1993. godine ovaj dan se obeležava svake godine sa ciljem podizanja svesti o njenom neprocenjivom značaju za opstanak živog sveta na planeti Zemlji, kao i na problem nedovoljne zastupljenosti zdravstveno bezbedne vode za piće u mnogim delovima Planete, sa prioritetnim fokusom i zalaganjem za održivim razvojem vodnih resursa.

(https://www.worldwaterday.org/)

 

 

Ove godine slogan Svetskog dana vode je „Ubrzavanje promena“, čime Ujedinjene nacije napominju da je neophodno ubrzano delovanje na rešavanju globalne krize vode i sanitacije.

Globalna kampanja pod nazivom „Budi promena“ („Be the change“) podstiče ljude da preduzmu akciju u sopstvenim životima kako bi promenili način na koji koriste, troše i upravljaju  resursima vode.

Zato je na posteru kampanje nacrtan lik kolibrija, jer je u pričama iz drevne istorije kolibri nosio vodu u kljunu da gasi vatru, čime se napominje značaj preuzimanja sopstvenih i individualnih  akcija u rešavanju globalnog probema vezanog za vodu.

(https://www.unwater.org/bethechange/)

Prioritetne aktivnosti koje bi trebalo pokrenuti će biti dodate Agendi o aktivnostima vezanim za vodu koja će biti pokrenuta na Konferenciji o vodama UN 2023 – prvom događaju te vrste za skoro 50 godina.

To predstavlja jedinstvenu priliku da se Svet ujedini u rešavanju problema vezanih za vodu i da se pokuša ispuniti cilj održivog razvoja („Sustainable Development Goal“) 6: Voda i kanalizacija za sve do 2030. godine, čija je realizacija još uvek vrlo daleko.

Milijarde ljudi i velik broj škola, preduzeća, zdravstvenih ustanova, poljoprivrednih gaydinstava i fabrika nemaju dostupnu zdravstveno bezbednu vodu i toalete koji su im neophodni. Da bi ubrzali promene, potrebno je više akcija. O realizaciji akcija biće detaljno objašnjeno u Izveštaju UN o razvoju voda u svetu, Konferenciji o vodama UN 2023. i kroz priče iz celog sveta.

 

 

 


Uloga Instituta za javno zdravlje Vojvodine u kontroli zdravstvene ispravnosti vode i publikovanju podataka za teritoriju AP Vojvodine

 

Dugi niz decenija Institut za javno zdravlje Vojvodine sprovodi kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće na teritoriji Grada Novog Sada i Južnobačkog okruga, a prikuplja, objedinjuje, analizira i objavljuje podatke iz svih zavoda za javno zdravlje sa teritorijie Vojvodine.

Tokom 2021. godine u AP Vojvodini, prečišćena hlorisana voda za piće bila je zdravstveno ispravna u 94% uzoraka, neprečišćena hlorisana voda iz javnih vodovoda bila je ispravna u 20%, a neprečićena voda iz javnih vodovoda - u 9% uzoraka. Što se tiče pojedinačnih vodnih objekata čija je voda dostupna krajnjem korisniku, voda javnih bunara, izvora i kaptaža bila je ispravna u 51% uzoraka, a voda sa „eko-česmi“ u 67% uzoraka.

Prečišćena hlorisana voda za piće tokom 2021. godine je dostupna stanovništvu u svega 16 (38%) od ukupno 45 opština na teritoriji AP Vojvodine.

Neprečišćena voda, bez obzira da li se pre upotrebe dezinfikuje ili ne, predstavlja rizik po zdravlje ljudi u AP Vojvodini jer se u proseku u oko 1% kontrolisanih uzoraka utvrđuje prisustvo mikroorganizama pokazatelja svežeg i starog fekalnog zagađenja, u 66% kontrolisanih uzoraka povećana koncentracija dokazanog karcinogena arsena i u 9% uzoraka vode povećana koncentracija nitrita. Neprečišćenu vodu za piće na teritoriji AP Vojvodine odlikuje visok sadržaj organskih materija, povećanom koncentracijom amonijaka, gvožđa i mangana, te posledično izmenjenim senzornim osobinama (boja, miris), koje nisu opasne po zdravlje ljudi, ali opravdano uslovljavaju odbijanje upotrebe od strane potrošača i predstavljaju problem za tehničko-tehnološke procese prečišćavanja vode.

Voda za piće iz javnih bunara na teritoriji AP Vojvodine je u 49% uzoraka zdravstveno neispravna, što predstavlja rizik po zdravlje ljudi, posebno imajući u vidu da veliki procenat stanovnika Vojvodine ima naviku i potrebu da, zbog zdravstvene neispravnosti vode za piće iz vodovodne mreže, koristi vodu za piće poreklom iz javnih bunara.  Mapirani izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće javnih bunara je dostupan na linku http://izjzv.org.rs/?lng=lat&cir=0&link=2-8.  

Na teritoriji AP Vojvodine izgrađene su "eko-česme" kao alternativni izvori vodosnabdevanja stanovništva u naseljima gde u sistemu javnog vodosnabdevanja ne postoji zdravstveno ispravna voda za piće. Međutim, svega 67% kontrolisanih uzoraka vode za piće sa "eko-česmi" je pogodno za ljudsku upotrebu, te je redovno tehničko održavanje alternativnih izvora vodosnabdevanja uslov postizanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće.

 

Grafikon 1. Zdravstvena ispravnost vode za piće na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini
                                                                                       

S obzirom da mnoga naselja na teritoriji AP Vojvodine nemaju dostupnu zdravstveno ispravnu vodu za piće, prioritetni ciljevi su obezbediti dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za piće svom stanovništvu Vojvodine.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju