KampanjeEvropska nedelja javnog zdravlja, dan 4. “NEMA ZDRAVLJA BEZ MENTALNOG ZDRAVLJA”

19.05.2022

Četvrtak, 19. maj 2022. godine

 

Tema: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja

 

Mentalno zdravlje je jednako važno kao i fizičko zdravlje, a istovremeno mogu i uticati jedno na drugo. Budući da mentalno zdravlje uključuje psihološko, socijalno i emocionalno blagostanje, na njega mogu uticati različiti činioci - od životnih kriza, stresa na poslu, do tugovanja i mnogih drugih. Kako možemo dugoročno poboljšati svoje mentalno zdravlje?

 

Podteme

 

 • Javne intervencije za mentalno zdravlje: prevencija, promocija i otpornost
 • Prožimajući uticaji stigme povezane sa mentalnim zdravljem
 • Briga za pomagače
 • Fizičko i mentalno zdravlje: aktivan rad na jednom može poboljšati drugo
 • Proživljena iskustva: mladi ljudi i tretmani depresije
 • Digitalizacija i mentalno zdravlje – „Onlajn“ i međusobno povezani rizici u evropskom regionu

 

Ključne poruke

 

 • Poteškoće povezane sa mentalnim zdravljem počinju rano, pri čemu se 50% poteškoća tokom života javlja do 14. godine (Izvor: The Lancet).
 • Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Mentalnom zdravlju je, jednako kao i fizičkom zdravlju, potrebno svakodnevno posvećivati pažnju (Izvor: ključne poruke EUPHW 2020).
 • Detinjstvo je ključno razdoblje za prevenciju poteškoća povezanim sa mentalnim zdravljem, kroz roditeljski uticaj i obrazovanje zasnovano na porodici, kroz intervencije u školi kao što su učenje socio-emocionalnih i životnih veština, ali i kroz društvene napore u smanjenju ekonomske nejednakosti. (Izvor: The Lancet)
 • Pazite na sebe i budite podrška drugima. Pomaganje drugima u trenutku potrebe može biti od koristi kako osobi koja prima podršku, tako i pomagaču. (Izvor: ključne poruke EUPHW 2020)
 • Društvene nepovoljne okolnosti tokom životnog veka imaju ne samo kratkoročne, već i dugoročne efekte na mentalno zdravlje, a socijalne nedaće u adolescenciji predviđaju putanju internalizacije simptoma mentalnih poremećaja. (Izvor: Evropski časopis za javno zdravlje)

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju