NovostiZika groznica

14.03.2016

Koji su simptomi oboljevanja?

Bolest uglavnom prolazi bez simptoma. Samo jedno od četvoro zaraženih nakon inkubacije koja traje između 3 i 12 dana,  ispolji simptome bolesti: groznica, povišena telesna temperatura, osip po telu, bolovi u mišićima, konjuktivitis, bolovi u zglobovima, glavobolja, malaksalost. Simptomi bolesti su obično blagi i bolest posle 4-7 dana obično prolazi bez ozbi1nih komplikacija. U nekim slučajevima, bolest može pogoršati postojeće pridružno stanje ili hroničnu bolest koje se onda može završiti smrtno.

Sama Zika groznica, zasada, ne uzrokuje letalne ishode kod zdravih ljudi.

Zika virus se povezuje sa autoimunim, neurološkim i nneuroinvazivnim stanjima kao što je Guillian-Barre-ov sindromi mikrocefalija kod novorođene dece i drugim malformacijama ploda u ugroženim zemljama ali se eventualna uzročno posledična povezanost ovog virusa sa ovim stanjima još uvek ispituje.

 

Kako se otkriva i ima li leka?

Pojava povišene telesne temperature, osipa po telu, bolova u mišićima, konjuktivitisa, bolova u zglobovima, glavobolje, malaksalosti kod lica koja su putovala u ugrožene zemlje, unutar poslednjih 7 dana od dolaska u zemlju, može pobuditi sumnju na osipne groznice tipične za ova područja kao što su denga, groznica Zapadnog Nila, Čikunguja i Zika groznica.

Potrebni su dodatni dijagnostički testovi koji bi potvrdili da je u pitanju Zikagroznica: PCR (unutar prvih 5 dana bolesti) a, nakon toga se mogu serološki dokazati specifična antitela.


U ovom trenutku nema specifičnog leka ni vakcine za ovu bolest.

Primenjuje se simptomatska terapija (analgetici, antipiretici, rehidracija i dr.


Ko je najugroženiji?

Najugroženiji su ljudi koji žive u zemljama gde su registrovani slučajevi bolesti (prema podacima SZO jedan broj zemalja Afrike, Južne i Centralne Amerike, Azije) i gde ima komaraca roda Aedes kao i putnici u međunarodnom saobraćaju koji putuju u ove zemlje. Mogući su ( i već se registruju) importovani slučajevi u Evropskom regionu i dr.


Koje su mere prevencije u ovom slučaju?

Trenutno važeća preporuka ECDC (Evropskog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti) je da žene generativnog doba ne putuju u zemlje u kojima je ova bolest registrovana.

Ukoliko se put ne može odložiti, svima se savetuje maksimalna zaštita od uboda komaraca u epidemijskim područjima:

o   nošenje odgovarajuće odeće (svetlih boja, gustog tkanja, lepršave-ne pripijene uz telo), da pokriva maksimalno sve površine tela koliko je moguće.

o   korišćenje odgovarajućih repelenata za zaštitu od komaraca a koji se mogu nanositi na samu površinu kože kao i na odeću. Ovi repelenti moraju da sadrže DEET (diethyltoluamide) ili IR 3535 ili Icaridim.Insekticidi se moraju koristiti prema uputstvu proizvođača.

o   korišćenje fizičkih barijera kao što su mrežice –komarnici na vratima i prozorima.

o   spavanje ispod mreže protiv komaraca, pogotovo u toku dana, kada su vrste komaraca koje prenose virus (Aedesmosquitoes) najaktivnije.

o   Primena sigurnog seksa nakon povratka na teritoriju naše zemlje kako bi sprečili eventualni prenos infekcije na seksualnog partnera


U skladu sa zakonom, naša zemlja može uvesti zdravstveni nadzor nad putnicima u međunarodnom saobraćaju (povratnicima iz ugroženih zemalja) na graničnom prelazu, rešenjem granične sanitarne inspekcije, u skladu sa procenom i preporukama ECDC i SZO.


Da li će nam topli letnji dani doneti povećanu opasnost od širenja ovog virusa?

Letnji period donosi povećanu brojnost i aktivnost komaraca kao i bolesti koje oni prenose. Nema podataka da je rod Aedes kod nas odomaćen i rizik od Zika groznice zasada se svodi na eventualnu pojavu importovanih slučajeva, a, teško je proceniti da li će na leto doći do epidemije Zika groznice na našem području.

Međutim, u bližoj ili daljoj budućnosti, u zavisnosti od promene klime, na našem području, postoji mogućnost da se promeni brojnost i diverzitet vektora uključujući komarce, pa samim tim i virusa koje oni mogu preneti.


Mogućnost daljeg širenja virusnih groznica van zemalja u kojima su sada prisutne, uključujući i Zika groznicu postoji. Kada će do toga doći kod nas, teško je prognozirati a zavisi od brzine i intenziteta klimatskih promena i izmena biodiverziteta vektora, uključujući komarce.

Zasada samo postoji rizik od registrovanja importovanih slučajeva, bez rizika od interhumanog širenja.


Da li su naši stručnjaci u toku sa događajima vezanim za ovaj virus i šta Srbija radi na obezbeđivanju kontrole i prevencije?

Epidemiološka situacija svih bolesti koje prete našem stanovništvu se redovno prati, procenjuje i u skladu sa tim se donose odgovarajuće preporuke i propisuju mere. Takav je slučaj i sa Zika groznicom.

Kontrola i prevencija osipnih groznica koje prenose komarci, odnosi se na nadzor nad putnicima povratnicima iz zemalja koje su ugrožene ovom bolešću, zatim merama sistematske dezinsekcije i drugim merama za suzbijanje komaraca na našem području uključujući praćenje vrste, brojnosti i lokaliteta gde ti komarci borave ali i zdravstveno vaspitni rad sa stanovništvom kad je reč o prevenciji zaraznih bolesti.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju