NovostiPREPORUKE ZA RAD JAVNIH KUPALIŠTA NA REKAMA I JEZERIMA

06.07.2020

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

 

 

PREPORUKE ZA RAD JAVNIH KUPALIŠTA NA REKAMA I JEZERIMA

 

Opšte preporuke:

 

 1. Vidljiva obaveštenja i informisanje posetioca/korisnika: Na vidljivom mestu na ulazu, kao i u samom prostoru gde borave posetioci / korisnici neophodno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i smernicama o pravilnom ponašanju i merama zaštite kojih se treba pridržavati u prostoru. Tu se pre svega misli na obavezu pranja i dezinfekcije ruku, uputstvo za pravilno pranje ruku, potrebu održavanja preporučene fizičke udaljenosti od najmanje dva metra u svim pravcima.

 

 1. Maksimalan broj osoba: Za prostore javnih kupališta na otvorenom maksimalan broj osoba kojima je dopušten istovremeni boravak određuje se prema ukupnoj površini prostora namenjenoj boravku korisnika, uzimajući u obzir poštovanje fizičke udaljenosti od dva metra. Opšta preporuka je 15 osoba/100 m2 slobodnog prostora. U neposrednoj blizini od 1,5 m do 2m mogu boraviti zajedno samo osobe iz istog domaćinstva ili grupe posetilaca koja su zajedno došla na kupanje/odmor/rekreaciju. Preporuka je da grupe posetilaca koje borave zajedno na otvorenom prostoru javnog kupališta poštuju pravilo fizičke udaljenosti.

 

 1. Fizička udaljenost: Za sve posetioca/korisnika i zaposlene, preporučuje se održavanja fizičke udaljenosti od najmanje dva metra u svim pravcima

 

 1. Opšte i higijenske mere: Zaposleni i posetioci/korisnici moraju biti bez simptoma koji ukazuju na COVID-19. Primenjuju se opšte i higijenske mere date u smernicama Instituta za javno zdravlje Srbije u delu koji se odnosi na "Preporuke u okviru ublažavanja mera", http://www.batut.org.rs/index.php?content=2070.

 

 Prostorni i tehnički uslovi na javnim kupalištima

 

 1. Dezinfekcija ruku: učestalo pranje ruku vodom i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi uz završnu dezinfekciju; postavljanje dozatora sa dezinfekcionim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugog sredstva sa potvrđenim baktericidnim, fungicidnim i virucidnim delovanjem);

 

 1. Održavanje higijene posetilaca / korisnika: obavezno tuširanje nakon kupanja u reci ili jezeru zdravstveno ispravnom vodom; pri upotrebi javnih toaleta obavezno pranje ruku vodom i sapunom u trajanju od najmanje 20 s pre i nakon upotrebe toaleta; u slučaju nedostatka sapuna obavezna dezinfekcija ruku dezinfekcionim sredstvom na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugog sredstva sa potvrđenim baktericidnim, fungicidnim i virucidnim delovanjem; obavezno pranje i dezinfekcija ruku pri kupovini hrane i napitaka na javnim kupalištima; nošenje zaštitnih maski pri boravku u restoranima u zatvorenom prostoru; odlaganje čvrstog otpada u namenski postavljene kante i kontejnere; nakon povratka kući sa javnog kupališta presvlačenje i pranje odeće i obuće koja je korišćena i obavezno tuširanje zdravstveno ispravnom vodom;

 

 1. Fizička udaljenost: Odvajanje ležaljki ili prostora namenjenog posetiocima/korisnicima tako da se osigura fizička udaljenost od dva metra u svim pravcima. Ukoliko se na kupalištu iznajmljuju kabine, između korisnika koji zakupljuju iste i borave u njihovoj blizini se mora obezbediti poštovanje fizičke udaljenosti od dva metra. Zajedno mogu boraviti samo korisnici jedne kabine.

 

 1. Održavanje higijene prostora: Staze i betonirane javne površine javnog kupališta treba nakon prestanka rada i sat vremena pre početka rada javnog kupališta očistiti i oprati zdravstveno ispravnom vodom. Sve površine koje se dodiruju (slavine, kvake, vrata, dovratci i sl.) treba da se dezinfikuju nakon prestanka rada kupališta i sat vremena pre početka rada. Dezinfekciju obaviti preparatom na bazi hlora (0,1% rastvor). Ukoliko se na kupalištu iznajmljuju ležaljke i drugi plažni nameštaj, isti se mora dezinfikovati nekoliko puta dnevno, obavezno pre početka rada i iza svakog korisnika (nov korisnik može preuzeti ležaljku ili drugi plažni nameštaj tek nakon dezinfekcije). Nakon zatvaranja javnog kupališta neophodno je prikupiti sav otpad sa otvorenih površina i očistiti sve peskovite i travnate površine namenjene boravku korisnika. Obezbediti dovoljan broj kanti i kontejnera za prikupljanje čvrstog otpada i voditi računa o njihovom redovnom pražnjenju više puta tokom dana, a u skladu sa brojem posetilaca / korisnika. Obezbediti učestalo pranje I dezinfekciju javnih toaleta, najmanje na dva sata, o čemu treba voditi evidenciju Površine toaleta se moraju oprati vodom i deterdžentom i dezinfikovati hlornim preparatom (0,1% rastvor). 

 

 1. Obezbeđivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće. Voda koja se koristi za piće i tuširanje mora biti zdravstveno ispravna. Radi obezbeđivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, neophodno je redovno održavati vodovodnu mrežu, ispirati postojeći sistem, menjati i održavati celovitost mrežica na glavama tuševa ili na krajevima slavina, održavati tehničku ispravnost i funkcionalnost svih elemenata vodovodnog sistema i redovno kontrolisati zdravstvenu ispravnost vode za piće na prostoru javnog kupališta.

 

 1. Obezbeđivanje redovne kontrole površinske vode namenjene kupanju, rekreaciji i sportovima na/u vodi. Redovna kontrola (monitoring) površinske vode namenjene kupanju, rekreaciji i sportovima na/u vodi se mora obavljati u skladu sa važećim propisima. Rezultati kontrole vode javnih kupališta treba da budu dostupni javnosti na način razumljiv svima.

 

 

Prostori za usluživanje hrane i pića i trgovački sadržaji u okviru prostora namenjenih bazenskih kupališta

Ukoliko na prostoru javnog kupališta postoje i rade objekti za usluživanje hrane i pića i trgovački sadržaji pravila rada regulišu se pravilima rada objekata navedene namene na nivou države dostupnim na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije (http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Ugostiteljski objekt.pdf)

 

 

Preporuke za zaposlene

 1. Zaposleni: Svi zaposleni moraju biti zdravi. Neophodno je osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih. U slučaju postojanja bilo koje vrste oboljenja, pa i COVID-19, zaposleni se mora udaljiti sa radnog mesta i dalje se postupak lečenja i praćenja situacije sprovodi u skladu sa zdravstvenim preporukama. Obavezna je prijava oboljenja teritorijalno nadležnim epidemiolozima u institutima/zavodima za javno zdravlje.

 

 1. Poštovanje higijenskih mera: Neophodno je poštovanje svih higijenskih i zaštitnih mera: redovno i pravilno pranje i dezinfekcija ruku; nošenje zaštitne opreme i maski u uslovima koji to zahtevaju; održavanje preporučene fizičke distance od dva metra u svim pravcima; redovna dezinfekcija radnih prostorija, toaleta i kupatila namenjenih zaposlenima; postavljanje dezobarijere ispred toaleta i u prostoru koji razdvaja radni i otvoreni prostor; održavanje ispravnosti i tehničke funkcionalnosti sistema za ventilaciju u radnom zatvorenom prostoru (zabrana recirkulacije vazduha); kontrolisano upravljanje otpadom.

 

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju