NovostiIN MEMORIAM Doc. dr Olja Nićiforović Šurković

21.05.2021

Sa tugom se opraštamo od naše drage načelnice Centra za promociju zdravlja i člana Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Vojvodine, doc. dr Olje Nićiforović Šurković, specijaliste socijalne medicine, koja je prvi načelnik ovog Centra, osnovanog 2007. godine.

 

Olja Nićiforović Šurković je rođena 1965. godine, u Novom Sadu, gde je završila Medicinski fakultet i specijalizirala, magistrirala i doktorirala iz oblasti socijalne medicine. Od 1993. godine zaposlena je u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, gde se od početka usmerava ka oblasti promocije zdravlja i zdravstvenom vaspitanju. Svoju akademsku karijeru ostvaruje i na Katedri za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Doc. dr Olja Nićiforović Šurković ostavila je neizbrisiv trag u različitim, domaćim i međunarodnim, primenjenim i istraživačkim projektima iz oblasti socijalne medicine, promocije zdravlja i zdravstvenog vaspitanja u zemlji i inostranstvu. Autor je i koautor više od 100 stručnih i naučnih radova, udžbenika, priručnika, voljeni mentor studenata, vrsni predavač, jedna od najproduktivnijih autorki programa kontinuirane medicinske edukacije, omiljena saradnica i rukovodilac.

U svom društveno-angažovanom radu dala je nemerljiv doprinos principima i vrednostima Crvenog krsta u Novom Sadu i Vojvodini, gde je nakon dugogodišnjeg volontiranja izabrana za potpredsednicu Crvenog krsta Novog Sada i člana Upravnog odbora Crvenog krsta Vojvodine.

Pamtićemo je po njenom neiscrpnom optimizmu, poletu i ljubavi prema poslu, koji će nam biti inspiracija u budućem radu.

U Institutu za javno zdravlje Vojvodine, u Biblioteci na V medjuspratu, 18-24. maja biće istaknuta Knjiga žalosti u koju se mogu upisati poslednje reči upućene Olji.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju