NovostiSVETSKI DAN BEZ DUVANA - 31. MAJ 2017. GODINE

24.05.2017

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana bez duvana 2017. godine je:

„Duvan – pretnja razvoju“.

 

Kampanja će težiti da istakne koliku pretnju duvanska industrija predstavlja po održivi razvoj svih zemalja, uključujući i opasnosti po zdravlje i ekonomsko blagostanje stanovništva.

 

Ciljevi kampanje SZO: “Svetski dan bez duvana 2017. godine” su:

 

 • Naglašavanje veze između upotrebe duvanskih proizvoda, kontrole duvana i održivog razvoja;
 • Podsticanje zemalja da uključe kontrolu duvana u svoje nacionalne odgovore na UN ciljeve održivog razvoja do 2030 godine;
 • Podrška državama i civilnom društvu u borbi protiv mešanja duvanske industrije u političke procese, koja, zauzvrat, dovodi do jačanja aktivnosti kontrole duvana;
 • Podsticanje šire javnosti i partnersko učešće u nacionalnim, regionalnim i globalnim naporima da se razvije i implementiraju razvojne strategije i planovi i postignu utvrđeni ciljevi u aktivnostima kontrole duvana;
 • Ukazivanje na to kako pojedinci mogu doprineti održivom društvu bez duvanskog dima, bilo tako što nikada neće započeti sa upotrebom duvana, bilo tako što će se odviknuti.

 

SZO naglašava da duvanski proizvodi nisu obična roba, jer se u potpunosti mogu porediti sa toksičnim agensima. Radi se o industrijski stvorenoj epidemiji.

 

SZO poziva zemlje da prioritizuju i ubrzaju napore u sprečavanju i suzbijanju upotrebe duvanskih proizvoda (mere „kontrole duvana“), kao deo svojih odgovora na 17 globalnih Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (Agenda 2030), naročito u okviru 3. cilja („Obezbediti zdrav život i promovisati blagostanje za ljude svih generacija“), podcilj 3.4 („Do kraja 2030. smanjiti za jednu trećinu broj prevremenih smrtnih slučajeva od nezaraznih bolesti kroz prevenciju i lečenje i promovisati mentalno zdravlje i blagostanje“) i 3.a („Pojačati primenu ‘Okvirne konvencije Svetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana/OKKD SZO’ u svim zemljama, na odgovarajući način“).

 

Podaci koje SZO ove godine ističe o raširensti upotrebe duvana i merama prevencije:

 

-     80% svih pušača žive u slabo i srednje-razvijenim zemljama (LIC, LMIC), čime ih suočava sa povećanim izazovima u dostizanju održivih ciljeva razvoja;

 • Iako se prevalencija pušenja globalno smanjuje, ukupan broj pušača se ne smanjuje, prevashodno zahvaljujući rastu svetskog stanovništva;
 • Projekcija je da će broj smrti usled oboljenja koja se mogu pripisati pušenju sa 6 miliona godišnje povećati na 8 miliona godišnje do 2030. godine;
 • Upotreba duvana enormno ugrožava nacionalne ekonomske sisteme kroz povećanje troškova za zdravstvenu zaštitu i smanjenje produktivnosti;
 • Upotreba duvana utiče na povećanje nejednakosti u zdravlju i siromaštva jer siromašni ljudi troše manje na esencijalne potrebe, kao što je hrana, obrazovanje ili zdravstvena zaštita;

-     Uzgajanje duvana zahteva upotrebu velike količine pesticida i đubriva, koji su toksični i doprinose zagađenju svih prirodnih resursa a naročito vodenih;

 • Duvan se uzgaja na 4,3 miliona hektara, doprinoseći globalnoj deforestaciji sa 2-4%, a fabrike duvana godišnje proizvode oko 2 miliona tona čvrstog otpada;
 • Okvirnu konvenciju o kontroli duvana (OKKD) SZO je potpisalo 179 zemalja i EU; razvijeno je 8 vodiča za primenu članova Konvencije i Protokol o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, koji je potpisala i naša zemlja;
 • Više od polovine zemalja sveta, sa 40% svetske populacije (2,8 milijardi ljudi) primenjuje bar jednu MPOWER meru na najvišem nivou dostignuća; MPOWER je engleski akronim za 6 vodećih javnozdravstvenih mera koje dovode do sprečavanja upotrebe duvanskih proizvoda i smanjenja izlaganja duvanskom dimu:
 • Monitor - Praćenje prevalencije razičitih obrazaca upotrebe duvanskih proizvoda i obuhvata stanovništva preventivnim politikama;
 • Protect - Zaštita ljudi od duvanskog dima na javnim mestima;
 • Offer - Obezbeđenje pomoći za odvikavanje od pušenja:
 • Warn - Upozoravanja na opasnosti od duvana (putem velikih slikovnih upozorenja na pakovanjima duvanskih proizvoda i mas-medijskih kamanja);
 • Enforce - Osnaživanje potpune zabrane reklamiranja i promocije duvanskih proizvoda i sponzoristava od strane duvanske industrije
 • Raise - Povećanja poreza na duvanske proizvode (iznad 70% maloprodajne cene i stope inflacije)

 

Institut za javno zdravlje Vojvodine obeležava 31. maj, Svetski dan bez duvana, kao jednu od 10 obaveznih javnozdravstvenih kampanja. Ove godine pripremljena su dva edukativna postera u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo Grada Novog Sada i pridružujemo se incijativi Doma zdravlja „Novi Sad“ u izvođenjeu javne manifestacije na Trgu slobode, 31. maja 2017. godine, od 9 do 14 časova. Na našoj internet stranici pušači mogu dobiti korisna uputstva za samoodvikavanje i testirati nivo zavisnosti od nikotina putem Fagerstromovog testa nikotinske zavisnoti. U Novom Sadu, već više decenija, u Domu zdravlja „Novi Sad“ radi Savetovalište za odvikavanje od pušenja, koje je potpuno besplatno.

 

 

Prilozi:

 

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju