NovostiInformacija o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji Groznice Zapadnog Nila u AP Vojvodini

28.08.2017

 Groznica zapadnog Nila (Febris West Nile) pripada grupi vektorskih, prirodnožarišnih zoonoza. Virus koji izaziva ovo oboljenje  se održava u prirodnom ciklusu između brojnih vrsta ptica selica (divlje patke i guske, gavrani, svrake, čavke, domaći i divlji golubovi) i  komaraca.Na teritoriji naše zemlje oboljenje se registruje tokom toplih meseci  od maja do oktobra/novembra. Period od zaražavanja do pojave bolesti (inkubacija) traje od 2-15 dana. U najvećem broju slučajeva (oko 80%) ne dolazi do ispoljavanja simptoma i znakova bolesti (tzv. inaparentne infekcije). U oko 15% inficirianih osoba javlja se blaga, nespecifična bolest slična gripu koja  prolazie bez posledica nakon 5-7 dana. Često se javlja osip na trupu i ekstremitetima. Infekciju prati i povišena telesna temperatura i znaci opšte infekcije (malaksalost, slabost, bolovi u zglobovima i mišićima). Manji procenat (1-5%) inficiranih osoba mogu da dobiju tešku formu bolesti sa simptomima i znacima upale mozga i moždanica (encefalitis i meningitis). Teške forme se najčešće javljaju kod osoba najstarije životne dobi, kao i kod osoba s oslabljenim imunitetom i  hroničnim poremećajima zdravlja. Dijagnoza se postavlja na osnovu laboratorijskog testiranja uzoraka  likvora (cerebrospinalne tečnosti) ili krvi. Bolest se leči simptomatski a teške neuroinvazivne forme bolesti zahtevaju bolničko lečenje. Prognoza bolesti je relativno povoljna. Smrtni slučajevi se javljaju po pravilu kod starih osoba i osoba sa hroničnim poremećajima zdravlja, a retko kod dece i odraslih. Smrtnost od ove bolesti se penje do 14% i raste sa uzrastom obolele osobe i prisustvom hroničnih bolesti.

     U toku jula i avgusta i septembra 2017. godine ( zaključno sa 30. 09. 2017. godine)  na teritoriji AP Vojvodine je registrovano ukupno 9 slučajeva Groznice zapadnog Nila (neuroinvazivni oblici), a dijagnoza je laboratorijski potvrđena u Centru za virusologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za ARBO viruse, Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Beograd.  Pet obolelih osoba su sa prebivalištem na teritorije Južnog Banata, dve obolele osobe su sa teritorije Južnobačkog okruga i po jedna osoba sa teritorije Severnobačkog i Zapadnobačkog okruga. 

U cilju zaštite od uboda potrebno je sprovoditi sledeće mere:

1)Najmanje jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, kanti, buradi i limenki.

2)Ukloniti odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu.

3) Po mogućstvu boraviti u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen.

4) Upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom. Nošenje odeće koja pokriva noge i ruke. Preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubodu kroz pripijenu odeću.

5) Izbegavanje boravka na otvorenom u vreme perioda najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru.

6)Izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare. Upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima i oko kreveta.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju