Projekti i programiPublikacija „Zdravstveni profil Grada Novog Sada i Okvir gradskog plana za zdravlje“

28.04.2016

Institut za javno zdravlje Vojvodine, u sklopu projekta „Novi Sad – zdrav grad“, a pod pokroviteljstvom Grada Novog Sada, objavio je publikaciju „Zdravstveni profil Grada Novog Sada i Okvir gradskog plana za zdravlje“.

            Zdravstveni profil jednog grada je kvantitativni i kvalitativni opis zdravlja građana i faktora koji utiču na njihovo zdravlje. On identifikuje postojeće probleme, predlaže područja za unapređenje i stimuliše pozitivnu akciju. Publikacija „Zdravstveni profil Grada Novog Sada i Okvir gradskog plana za zdravlje“ služiće u narednom peridu za kreiranje Gradskog plana za zdravlje.

            Doprinos ovoj publikaciji dale su mnoge institucije i ustanove, ali i mnogobrojni predstavnici zajednice koji su kroz učešće u istraživanju u „Brza procena kvaliteta života u Gradu Novom Sadu“, Konsenzus konferenciji i foto, literarnom i likovnom konkursu  pružili značajan uvid u potrebe, stavove, vrednosti, i viziju građana i građanki Novog Sada u vezi sa unapređenjem zdravlja u gradu.

            Projekat „Novi Sad – zdrav grad“ sprovodi se od 2012. godine kada je Grad Novi Sad je pristupio V fazi Evropske mreži zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i time postao jedini grad iz Republike Srbije koji je član ove mreže.Prilikom pristupanja Grada Novog Sada mreži, formiran je Koordinacioni odbor za učešće Grada Novog Sada u Evropskoj mreži zdravih gradova SZO, a stručni i savetodavni rad u okviru pristupanja i realizacije V faze projekta „Novi sad – zdrav grad“ poveren je Institutu za javno zdravlje Vojvodine.

            Evropska mreža zdravih gradova SZO predstavlja globalni pokret koji načelo „zdravlje za sve” pokušava da utemelji i otelotvori na lokalnom nivou. On podrazumeva angažman lokalne samouprave za unapređenje zdravlja u gradu kroz proces političkog delovanja, institucionalnih promena, izgradnje kapaciteta, planiranja na partnerskoj osnovi i inovativnim projektima. Oko 100 gradova su članovi Evropske mreže zdravih gradova SZO, a postoji i 40-ak nacionalnih mreža zdravih gradova širom Evropskog regiona koje broje više od 1400 gradova i opština.

Publikaciju „Zdravstveni profil Grada Novog Sada i Okvir gradskog plana za zdravlje“ možete preuzeti ovde.

»

Aktuelnosti/Projekti i programi

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju