KampanjeKampanja za higijenu ruku 2019: prevencija bolničkih infekcija – video materijal za zdravstvene ustanove

05.07.2019

Bolničke infekcije (nozokomijalne, intrahospitalne infekcije, infekcije udružene sa zdravstvenom negom) predstavljaju veliki javnozdravstveni problem, jer produžavaju hospitalizaciju pacijenata, dovode do komplikacija osnovne bolesti što može da poveća mortalitet pacijenata, a sve to rezultira povećanim troškovima lečenja. Svaki pacijent primljen u bolnicu je u riziku da dobije bolničku infekciju. One su značajna komplikacija lečenja u zdravstvenim ustanovama i značajan zdravstveni problem u razvijenim zemljama, a još veći u onima u razvoju, odnosno u zemljama sa smanjenim resursima, gde nadzor nije, ili je tek nedavno uspostavljen.

U okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije”, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, mrežom instituta i zavoda za javno zdravlje i Republičkom stručnom komisijom za nadzor nad bolničkim infekcijama pokrenulo Kampanju za higijenu ruku 2019. sa ciljem daljeg suzbijanja i prevencije bolničkih infekcija. 

Promotivni materijal Kampanje za higijenu ruku, pored postera koji su distribuirani zdravstvenim ustanovama, obuhvata i tri filma Svetske zdravstvene organizacije namenjena za emitovanje na odeljenjima i čekaonicama zdravstvenih ustanova.

Kako obaviti higijenu ruku sredstvom na bazi alkohola

Kako prati ruke sapunom i vodom

Zdrastvena zaštita bez infekcija koje se mogu izbeći

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju