KampanjeTRIBINA: „IMUNIZACIJA I PRAVA DETETA“
FESTIVAL PRAVA DETATA

05.11.2019

Institut za javno zdravlje Vojvodine, u okviru Festivala prava deteta, organizuje tribinu "Imunizacija i prava deteta" koja će se održati u sredu, 6. novembra 2019. godine, u 19 časova u Kulturnom centru Novog Sada, Tribina mladih (Katolička porta 5, II sprat).

Pozivamo roditelje i sve zainteresovane da, ukoliko imaju nedoumice i pitanja u vezi s vakcinacijom dece, posete ovu tribinu i informišu se o ovoj temi od stručnjaka iz svih relevantnih oblasti.

Tribina se odvija u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada i Pokrajinskim zaštitnikom građana - ombudsmanom.

 

Cilj tribine je da iznese naučno-zasnovane činjenice o savremenoj imunizaciji i ukaže na praksu kršenja dečijih prava u slučaju odbijanja imunizacije od strane roditelja.

 

Govornici na tribini:

 

 1. Doc. dr Mioljub Ristić, epidemiolog, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Vojvodine;
 2. Prof. dr Marko Škorić, sociolog, Filozofski fakultet u Novom Sadu;
 3. Milan Dakić, dipl. pravnik, zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana za prava deteta;
 4. Dr Vesna Vuleković, pedijatar, načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja „Novi Sad“;
 5. Mirjana Pilipović Kojić, socijalni radnik – supervizor, Centar za socijalni rad Grada Novog Sada;
 6. Doc. dr Snežana Ukropina, spec. socijalne medicine, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Vojvodine (moderator tribine).

 

Slušaoci i učesnici će na tribini saznati odgovore na najvažnija pitanja o imunizaciji:

 

 • Zašto se imunizacija smatra jednom od 2-3 najajvažnije javnozdravstvene mere?
 • Koje vakcine postoje u svetu, a koje su kod nas obavezne i preporučene i zašto postoji razlika između zemalja?
 • Koji su razlozi opadanja poverenja u vakcinaciju i da li je ova pojava ravnomerno zahvatila stanovništvo naše zemlje?
 • Koji socijalni faktori se izdvajaju kao neodvojivi, a koji kao doprinosni kada je u pitanju razlučivanje i opredeljivanje za ili protiv vakcinacije, u prošlosti i danas?
 • Možemo li nešto naučiti iz ovih društvenih promena za budućnost?
 • Zašto je važno odbijanje vakcinacije od strane roditelja sagledati iz ugla kršenja dečijih prava?
 • Koji su najčešći razlozi kod roditelja koji odbijaju vakcinaciju u Novom Sadu i kako stručnjaci pokušavaju da utiču na promenu njihovih stavova? Kako reaguju roditelji kada se zbog odbijanja vakcinacije deteta pokrene postupak u Centru za socijalni rad?
 • Postoje li teškoće u radu stručnjaka u ovoj oblasti koje su posledica neke vrste neusaglašenosti između sistema? Na koji način je zdravstveni sistem mogao da radi u saradnji sa drugim sistemima kako bi se smanjilo nepoverenje roditelja prema vakcinaciji? 

 

Festival prava detata organizuje Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u saradnji sa Novosadskom mrežom za decu i lokalnim ombudsmanima sa teritorije Vojvodine u nameri da na najprikladniji način obeleži tridesetogodišnjicu usvajanja Konvencije o pravima deteta i sa željom da angažuje širu društvenu zajednicu i podseti društvo na odgovornost koju ima prema deci.

Organizovanjem Festivala o pravima deteta Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman želi, najpre, da samoj deci pruži priliku da govore i informišu se o svojim pravima i društvu u kome žive, ali i da skrene pažnju javnosti na važnost prava deteta i značaj uzajamne saradnje i umreženosti državnih institucija, organizacija civilnog društva i celokupne zajednice u zaštiti, ostvarivanju i unapređivanju prava deteta. Osim u Novom Sadu, festivalske aktivnosti, u vidu radionica, izložbi, diskusija, okruglih stolova, predstava, časova građanskog vaspitanja, prezentacija istraživanja, filmskih projekcija, tribina i konferencija, odvijaće se i u Sremskim Karlovcima, Somboru, Kikindi, Srpskom Itebeju i Šidu. Teme obuhvaćene Festivalom biće, između ostalog, obezbeđivanje i unapređivanje kvalitetne podrške ranom razvoju, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, participaciji dece, inkluziji, zaštiti deteta od nasilja, zabrana telesnog kažnjavanja, rad sa decom iz osetljivih društvenih grupa, vakcinacija, zaštita životne sredine.

Više o Festivalu prava deteta:

https://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/vesti/najave/2205-festival-prava-deteta-od-25-oktobra-do-20-novembra.html

 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju