KampanjeNagradni konkurs za etičko izveštanje o rodno zasnovanom nasilju

12.11.2021

Institut za javno zdravlje Vojvodine u saradnji sa Programskim odborom Festivala mentalnog zdravlja organizuje nagradni konkurs za etičko izveštavanje medija o mentalnom zdravlju.

Konkurs predstavlja jedan od programa Festivala mentalnog zdravlja i namenjen je svim novinarima i novinarkama koji/-e žive i rade na teritoriji Srbije.

Mediji imaju značajnu ulogu u formiranju i podizanju društvene svesti o problemima mentalnog zdravlja kroz način izveštavanja o njima. Nagrada za etičko izveštavanje o mentalnom zdravlju ima za cilj da promoviše adekvatno, nesenzacionalističko i etičko izveštavanje kao i da podstakne unapređenje medijskog praćenja tema važnih za dobrobit i mentalno zdravlje stanovništva.

Nagrada za etičko izveštavanje o mentalnom zdravlju se prvi put dodeljuje 2021. godine, u sklopu 6. Festivala mentalnog zdravlja. Festival mentalnog zdravlja se održava od 10. do 20. oktobra na više lokacija u Novom Sadu i onlajn. Ovogodišnji slogan Festivala je bio “Gradimo siguran prostor za mentalno i seksualno zdravlje”, a kampanja je imala za cilj da podigne svest o uticaju seksualnog zdravlja na mentalno zdravlje, kao i da ukaže na to da svi kao članice i članovi društva imamo značajnu odgovornost u izgradnji sigurnog prostora u zajednici.

Budući da mediji mogu da daju značajan doprinos u izgradnji sigurnog prostora u društvu, nagrada ovogodišnjeg konkursa će biti dodeljena za ETIČKO IZVEŠTAVANJE O RODNO ZASNOVANOM NASILJU. Medijsko izveštavanje o nasilju bez senzacionalizma i u skladu sa etičkim kodeksom, može značajno da doprinese adekvatnom informisanju i edukovanju stanovništva o fenomenu rodno zasnovanog nasilja ali i pružanju podrške osobama koje prolaze ili su prošle kroz to iskustvo. Odgovorno izveštavanja može da ima značajnu ulogu u prevenciji rodno zasnovanog nasilja u društvu.

Pozivamo novinare i novinarke da učestvuju u konkursu i pošalju radove u kojima izveštavaju o rodno zasnovanom nasilju (fizičkom, psihološkom i seksualnom nasilju).

Uslovi: Radovi moraju biti objavljeni u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja, u periodu od 1. januara 2021. godine do isteka konkursa 30. novembra 2021. Pravo učešća na konkursu imaju svi novinari i novinarke, koji/e žive i rade na teritoriji Srbije.

Na konkurs sa jednim radom se može prijaviti jedan autor/-ka ili grupa autora/-ki u 3 kategorije:

  1. Štampani/onlajn mediji
  2. TV prilog
  3. Radio prilog

Svaka prijava treba da sadrži:

  • osnovne podatke autora/autorke (ime i prezime, kontakt telefon, e-mail adresu, nekoliko rečenica o profesionalnom iskustvu autora/autorke),
  • osnovne informacije o radu (kategoriju rada, naziv rada, datum objave, informaciju gde je objavljen rad, medijsku kuću i link ka objavljenom radu; autori i autorke radova koji su objavljeni samo u štampanim medijima, mogu da pošalju skenirani rad u pdf formatu).

Prijava i dodatne informacije na: festival.mentalnogzdravlja@gmail.com

Novinarski radovi sa kojima se konkuriše moraju biti objavljeni u periodu od 1. januara 2021. godine do 30. novembra 2021. godine.

Konkurs je otvoren od 10. novembra 2021. do 30. novembra 2021. godine u ponoć.

Nagrade će biti dodeljene u decembru 2021. godine.

Konkurs je podržala Gradska uprava za zdravstvo Grada Novog Sada u okviru projekta "Svi zajedno za bolje mentalno zdravlje u Novom Sadu u 2021. godini".

Festival mentalnog zdravlja održava se od 2016. godine u Novom Sadu i okolini i uključuje saradnju Instituta za javno zdravlje Vojvodine i ustanova i organizacija koje se bave unapređenjem i zaštitom mentalnog zdravlja. Tom prilikom se pokreću važne društvene teme, preispituje se položaj mentalnog zdravlja u društvu, a našim sugrađanima svih generacija nude se brojni besplatni psihološki i kreativni sadržaji.

 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju