KampanjeNedelja zdravlja usta i zuba

07.05.2018

U Srbiji će se  od 14. do 20. maja 2018. godine obeležiti XVIII  „Nedelja zdravlja usta i zuba“. Ova kampanja se obeležava u organizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, mreže instituta/zavoda za javno zdravlje i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Cilj aktivnosti u okviru ove kampanje je informisanje i sticanje znanja u vezi sa značajem i načinima očuvanja oralnog zdravlja u cilju njegovog očuvanja.

 

Ove godine, Nedelja zdravlja usta i zuba se obeležava pod sloganom „Zdravi zubi u zdravoj porodici“. Slogan kampanje ukazuje na značaj porodice u formiranju zdravih stilova života i aktivnom odnosu prema očuvanju oralnog zdravlja. Slogan je u skladu i sa istraživanjima koja pokazuju da su znanje i navike roditelja u vezi sa oralnom higijenom povezane sa očuvanjem oralnog zdravlja dece.

 

U okviru obeležavanja Nedelje zdravlja usta i zuba se organizuje  i izbor likovnih i literarnih radova za decu predškolskih ustanova i učenike osnovnih škola na temu „Zdravi zubi u zdravoj porodici“ namenjen deci predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih škola. Najuspešniji radovi se biraju na okružnom nivou u organizaciji instituta i zavoda za javno zdravlje i dostavljaju  Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” koji proglašava najbolje radove na republičkom nivou.

Cilj ovog konkursa koji se tradicionalno raspisuje svake godine je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu oralnog zdravlja. Najbolji radovi biće prezentovani na Simpozijumu zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji i biće korišćeni za pripremu  zdravstveno promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije zdravlja usta i zuba među opštom populacijom.

 

Ostvarivanje planiranih aktivnosti omogućeno je zajedničkim angažovanjem zdravstvenih i obrazovnih ustanova, uz učešće zaposlenih, učenika i njihovih roditelja, medija (štampe, televizije, radija) društveno-humanitarnih, sportskih, rekreativnih, kulturnih i drugih organizacija i udruženja

 

Opšte  preporuke za očuvanje oralnog zdravlja

 

Oralno zdravlje je značajna komponenta opšteg zdravlja, utiče na fizičko zdravlje, ali i na govor, samopouzdanje, socijalne odnose i uopšteno na kvalitet života. Faktori rizika za oralna oboljenja su najčešće i faktori rizika za hronične nezarazne bolesti, a oboljenja usta i zuba imaju veliki zdravstveni, socijalni i ekonomski značaj pa predstavljaju javno zdravstveni problem.

 

Opšte preporuke za očuvanje oralnog zdravlja su:

 

  • Održavanje adekvatne higijene, što podrazumeva redovno pranje zuba ujutro i uveče kao i posle svakog obroka i korišćenje konca za zube
  • Smanjenje unosa šećera i izbalansirana ishrana
  • Korišćenje zaštitne opreme za sportske aktivnosti i pridržavanje propisanih mera bezbednosti u saobraćaju
  • Bezbedno fizičko okruženje
  • Posete stomatologu radi redovne kontrole, uklanjanje zubnog kamenca od strane stomatologa
  • Prestanak ili smanjenje konzumiranja alkohola
  • Prestanak pušenja.

 

 

Oralno zdravlje u svetu i Srbiji

 

Bolesti koje značajno opterećuju oralno zdravlje su karijes i periodontalne bolesti. U svetu 60-90% školske dece i blizu 100% odraslog stanovništva ima zubni kvar; oboljenja potpornog aparata zuba koja mogu dovesti do gubitka zuba prisutna su kod 15-20% svetske populacije starosti od 35-44 godine, a trećina stanovništva starosti od 65-74 godine nema nijedan zub. U Evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije, procenat šestogodišnjaka koji imaju karijes varira od 20-90% u zavisnosti od zemlje.

 

Prema rezultatima istraživanja koje je sprovedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku 2013. godine, samo 8,3% stanovnika Srbije starijeg od 25 godina ima sve svoje zube, a manje od polovine (45,6%) stanovništva procenjuje stanje svojih zuba i usne duplje kao dobro. Posebno su ugroženi stanovnici nižeg obrazovnog statusa i lošeg materijalnog stanja koji u značajno većem procentu sopstveno oralno zdravlje procenjuju kao loše i u značajno manjem procentu redovno peru zube. Stanovnici nižeg obrazovnog statusa i lošeg materijalnog stanja u značajno većem procentu  sopstveno oralno zdravlje procenjuju kao loše i u značajno manjem procentu  redovno peru zube. Ovo ukazuje na potrebu iznalaženja načina da se poveća obuhvat stanovnika  iz ovih ciljnih grupa zdravstveno-vaspitnim radom i preventivnim stomatološkim pregledima.

Istraživanje „Ponašanje u vezi sa zdravljem kod dece školskog uzrasta“  koje je Institut za javno zdravlje Srbije sproveo 2017. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku  je pokazalo da  naviku svakodnevnog pranja zuba češće od jednom dnevno ima oko dve trećine anketirane školske dece (70,9%), značajno više devojčica nego dečaka (82,6% prema 59,9%). Istraživanje je pokazalo da dečaci sedmog razreda osnovne škole najređe peru zube svakodnevno (55,8%), a najčešće učenice prvog razreda srednje škole (85,2%). Ovo ukazuje na potrebu intenziviranja zdravstveno vaspitnog rada na temu značaja i očuvanja oralnog zdravlja i u starijim razredima osnovnih škola.

 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju