Kampanje„MOJ DOPRINOS ZDRAVLJU ZAJEDNICE“

18.05.2018

NAGRADNI KONKURS ZA EDUKATORE IZ OBLASTI ZDRAVSTVENOG VASPITANJA POVODOM OBELEŽAVANJA 20. MAJA, DANA ZDRAVIH GRADOVA

Kontekst konkursa

Institut za javno zdravlje Vojvodine raspisao je nagradni konkurs za edukatore iz oblasti zdravstvenog vaspitanja pod nazivom „Moj doprinos zdravlju zajednice“. Konkurs je raspisan u okviru projekta „Novi Sad – zdrav grad“ koji Institut sprovodi pod pokroviteljstvom Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.  Konkurs „Moj doprinos zdravlju zajednice“ podrazumeva da se kroz sažetak i kreativni prikaz pokaže način na koji edukatori u Novom Sadu doprinose zdravlju različitih ciljnih grupa uz upotrebu zdravstveno-vaspitnih sredstava koje je izradio Institut za javno zdravlje Vojvodine. Ideja konkursa je da se edukatori motivišu, ali i da se prikaže i valorizuje rad svih onih koji rade na unapređenju zdravlja, zdravstvene pismenosti, znanja i veština za zdravlje različitih populacionih grupa (deca, mladi, stari, žene, roditelji, osobe sa invaliditetom, različite marginalizovane grupe, itd.). Pored sažetka sa opisom zdravstveno-vaspitnog rada, edukatori će pripremiti i kreativni prikaz rada sa različitim ciljnim grupama u formi po izboru. Po isteku konkursa biće organizovana izložba izabranih radova, kao i svečana dodela nagrada.

Kome je namenjen?

Konkurs je namenjen edukatorima koji rade na unapređenju zdravlja različitih ciljnih grupa u Novom Sadu, uz upotrebu zdravstveno-vaspitnih sredstava koje je izradio Institut za javno zdravlje Vojvodine. Zdravstveno vaspitna sredstva se mogu besplatno preuzeti na internet prezentaciji Instituta www.izjzv.org.rs u odeljku „Dokumenta“, pa „Edukativna sredstva“.

Prijava radova

Potrebno je da prijavljeni radovi imaju dva dela:

  1. tekstualni opis zdravstveno-vaspitnog rada u elektronskoj formi koji obuhvata sledeće elemente: opis problema i ciljeve rada, naziv upotrebljenog zdravstveno-vaspitnog sredstva, metod i rezultate rada, zaključke i implikacije za unapređenje zdravstveno vaspitnog sredstva i rada;
  2. kreativni prikaz procesa i/ili rezultata zdravstveno-vaspitnog rada u formi po izboru edukatora (kolaž, foto priča, crteži, video snimak, prezentacija i slično).

Radove sa osnovnim podacima o autorima (ime i prezime edukatora, zanimanje, ustanova/organizacija, kontakt telefon, adresa elektronske pošte) potrebno je poslati u elektronskoj formi na sledeću adresu: promocijazdravlja@izjzv.org.rs, a kreativni prikaz (ukoliko nije u elektronskoj formi) se može poslati poštom uz napomenu „Za konkurs Moj doprinos zdravlju zajednice“ ili doneti lično (od 8 do 14 časova, 4. sprat, kancelarija 121).

Adresa: Institut za javno zdravlje Vojvodine, Centar za promociju zdravlja, Futoška 121, Novi Sad;

Rok: Konkurs je otvoren od 17. maja do 18. novembra 2018. godine.

Nagrade: Vikend putovanja za dvoje u zemlji i okolini.

Kriterijumi ocenjivanja: efekti zdravstveno-vaspitnog rada, jasnoća postavljenih ciljeva, originalnost u izvođenju, originalnost, efektivnost i kompleksnost kreativnog prikaza.

Za više informacija pišite nam na: promocijazdravlja@izjzv.org.rs ili nas pozovite na 021/4897-876.
«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju