EdukacijePROTEINI U ISHRANI - ZDRAVSTVENE KORISTI I RIZICI

11.01.2017

NAZIV EDUKACIJE

PROTEINI U ISHRANI: ZDRAVSTVENE KORISTI I RIZICI

VRSTA EDUKACIJE

Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Doc. dr Milka Popović

PREDAVAČI

Doc. dr Milka Popović

Prof. dr Jelena Bjelanović

Mr sc. med. dr Dragana Balać

Doc. dr Olja Nićiforović Šurković

Prof. dr Eržebet Ač Nikolić

Doc. dr Snežana Ukropina

Ass. dr sc. med. Dušan Čanković

Ass. dr Radmila Velicki

Jelena Kovačev, spec. struk. med. sestra

Snežana Stupavski, spec. struk.med. sestra

Sanja Aćimović Obradov, med. sestra

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-2768/2016-01 od 18.08.2016. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

6

CILjNA GRUPA

Lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, dijetetičari, nutricionisti

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANjA

 

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju