Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


PREDIKTORI GOJAZNOSTI KOD ODRASLOG STANOVNIŠTVA VOJVODINE

31.05.2017

NAZIV EDUKACIJE

PREDIKTORI GOJAZNOSTI KOD ODRASLOG STANOVNIŠTVA VOJVODINE

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Asist. dr sci. med. Ivana Radić

PREDAVAČI

Asist. dr sci. med. Ivana Radić

Asist. dr sci. med. Sanja Harhaji

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-1697/2017-01 od 19.05.2017. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

PLANIRANI TERMIN ODRŽAVANJA

27.07.2017.

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju