EdukacijePRAVILNO KORIŠĆENjE ZDRAVSTVENE SLUŽBE KAKO OBUČITI PACIJENTE I PRATIOCE

11.01.2017

NAZIV EDUKACIJE

PRAVILNO KORIŠĆENjE ZDRAVSTVENE SLUŽBE – KAKO OBUČITI PACIJENTE I PRATIOCE?

VRSTA EDUKACIJE

Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Doc. dr Snežana Ukropina

PREDAVAČI

Doc. dr Snežana Ukropina

Prof. dr Svetlana Kvrgić

Doc. dr Vesna Mijatović Jovanović

Doc. dr Olja Nićiforović Šurković

Doc. dr Sonja Šušnjević

Ass. dr sc. med. Dušan Čanković

Ass. dr sc. med. Mioljub Ristić

Violeta Popović, spec. struk. med. sestra

Jelena Kovačev, spec. struk. med. sestra

Snežana Stupavski, spec. struk.med. sestra

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-3989/2016-01 od 21.11.2016. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

6

CILjNA GRUPA

Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, psiholozi, pedagozi

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANjA

24. i 31.01.2017. godine

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju