EdukacijeINTERNA PROVERA USAGLAŠENOSTI LABORATORIJE SA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO IEC 17025-2006

11.01.2017

NAZIV EDUKACIJE

INTERNA PROVERA USAGLAŠENOSTI LABORATORIJE SA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO/IEC 17025:2006

VRSTA EDUKACIJE

Nacionalni kurs 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Prof. dr Svetlana Kvrgić

PREDAVAČI

Prof. dr Svetlana Kvrgić

Doc. dr Sanja Bijelović

Violeta Popović

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-1811/2016-01 od 23.05.2016. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

6

CILjNA GRUPA

Lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, zdravstveni saradnici

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANjA

 

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju