Saveti i preporukeHepatitis A

30.05.2017
     Hepatitis A (HA) je akutno virusno oboljenje jetre prouzrokovano hepatitis A virusom (HAV).  HA predstavlja značajan epidemiološki problem u mnogim područjima sveta. Oboljenje se češće registruje kod školske dece i mlađih odraslih osoba.

»

Godišnji odmori i rizici po zdravlje

30.05.2017
Godišnji odmor je najlepši period u toku godine svakog radno aktivnog čoveka. Planiranje i organizacija putovanja su najvažniji segment svakog putovanja, a naročito ako putujete sa decom.  Retko razmišljamo o rizicima od zaraznih bolesti koje se mogu dobiti bilo tokom putovanja ili boravka na željenom odredištu.

»

Bolničke infekcije

30.05.2017

Bolničke infekcije (BI) utiču na povećanje morbiditeta, mortaliteta, kao i na povećanje troškova lečenja u zdravstvenim ustanovama. Registrovan porast morbiditeta i mortaliteta, svakako je povezan sa porastom rezistencije na antibiotike uzročnika BI. Procenjuje se da je preko 70% bakterijskih uzročnika BI rezistentno na najmanje jedan antibiotik koji se uobičajeno koristi u terapiji, dok je preko dve trećine bakterijemija nastalih u jedinicama intenzivne nege je izazvano multirezistentnim (MDR) ili panrezistentnim (PANR) mikroorganizmima (1,2,3).

»

Prevencija lajmske bolesti

11.05.2017

          Lajmska bolest je multisistemsko oboljenje izazvano spirohetom Borrelia burgdorferi, koju na čoveka prenosi krpelj svojim ubodom. Njeni glavni prirodni izvori su krpelji koji su zarazni u svim svojim razvojnim stadijumima.

        Klinička slika lajm borelioze, njen tok i procenat komplikacija, znatno variraju, što zavisi od mnogo faktora. Osnovni  marker prvog stadijuma oboljenja je  crvenilo na koži na mestu uboda krpelja u vidu migrirajućeg eritema (Erythema migrans) koje se širi u koncentričnim krugovima a u centru bledi. Promene se mogu javiti na mestu uboda ali i na drugim delovima tela

»

Aktuelnosti/Saveti i preporuke

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju