Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


CREVNE ZARAZNE BOLESTI SA OSVRTOM NA MERE PREVENCIJE I KONTROLE

03.01.2024

NAZIV EDUKACIJE

CREVNE ZARAZNE BOLESTI SA OSVRTOM NA MERE PREVENCIJE I KONTROLE

VRSTA EDUKACIJE

Elektronski test

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Ass. dr sci. med. Tatjana Pustahija

AUTORI TESTA

Ass. dr sci. med. Tatjana Pustahija

Prim. dr Mladen Petrović

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

000374005 2023 11900 009 004 000 001 od 20.11.2023. godine

EVIDENCIONI BROJ

A-1-2079/23

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

5

CILJNA GRUPA

lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju