EdukacijeAKREDITOVANI PROGRAMI KONTINUIRANE EDUKACIJE

23.11.2017

»

EDUKACIJA EDUKATORA ZA RAD SA DECOM NA TEMU ZDRAVOG ODRASTANJA

28.08.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

PRAĆENJE POKAZATELJA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA SEKUNDARNOM, TERCIJARNOM I NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

28.08.2017
Stručni sastanak 1. kategorije - 20.11.2017. godine

»

PRAĆENJE POKAZATELJA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA PRIMARNOM NOVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

28.08.2017
Stručni sastanak 1. kategorije - 20.11.2017. godine

»

DOBRI I LOŠI UGLJENI HIDRATI U ISHRANI: ZDRAVSTVENE KORISTI I RIZICI

28.08.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

INTERNA PROVERA USAGLAŠENOSTI INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA SA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO 9001:2015 I SRPS ISO 14001:2015

28.08.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

UNAPREĐENJE RADA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U PROMOCIJI DOJENJA

28.08.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI

28.08.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

ZDRAVSTVENO-PROMOTIVNE KAMPANJE U UNAPREĐENJU MENTALNOG ZDRAVLJA

28.08.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

MULTIDIMENZIONALNI PRISTUP U PROCENI STANJA ORALNOG ZDRAVLJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SRBIJE

31.05.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREDIKTORI GOJAZNOSTI KOD ODRASLOG STANOVNIŠTVA VOJVODINE

31.05.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREVENCIJA HPV INFEKCIJA I RAKA GRLIĆA MATERICE

31.05.2017
Test

»

42. STRUČNI SKUP EPIDEMIOLOGA VOJVODINE

31.05.2017
Nacionalni simpozijum

»

UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA OSOBA SA DAUN SINDROMOM

06.03.2017
Nacionalni simpozijum

»

KONTROLA SADRŽAJA SOLI U OBROCIMA DRUŠTVENE ISHRANE NA TERITORIJI AP VOJVODINE

06.03.2017
Ostali nacionalni kursevi/seminari

»

PREVENCIJA I KONTROLA CREVNIH ZARAZNIH BOLESTI

06.03.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREVENCIJA I KONTROLA VEKTORSKIH I PARAZITARNIH ZARAZNIH BOLESTI

06.03.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREVENCIJA I KONTROLA RESPIRATORNIH ZARAZNIH BOLESTI

06.03.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PRAVILNO KORIŠĆENjE ZDRAVSTVENE SLUŽBE KAKO OBUČITI PACIJENTE I PRATIOCE

11.01.2017

Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

ZDRAVSTVENO PROMOTIVNE KAMPANjE – RAD U ZAJEDNICI

11.01.2017

Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju