EdukacijeNAGRADNI KONKURS ZA FOTO PRIČU

01.09.2017
10. OKTOBAR SVETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

U okviru kampanje „Osloni se na mene sad ti“ kojom se obeležava 10. oktobar Svetski dan mentalnog zdravlja, Institut za javno zdravlje Vojvodine objavljuje nagradni konkurs za foto priču na temu POVERENJA.

»

EDUKACIJA EDUKATORA ZA RAD SA DECOM NA TEMU ZDRAVOG ODRASTANJA

28.08.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

PRAĆENJE POKAZATELJA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA SEKUNDARNOM, TERCIJARNOM I NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

28.08.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PRAĆENJE POKAZATELJA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST NA PRIMARNOM NOVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

28.08.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

DOBRI I LOŠI UGLJENI HIDRATI U ISHRANI: ZDRAVSTVENE KORISTI I RIZICI

28.08.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

UNAPREĐENJE RADA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U PROMOCIJI DOJENJA

28.08.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI

28.08.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

ZDRAVSTVENO-PROMOTIVNE KAMPANJE U UNAPREĐENJU MENTALNOG ZDRAVLJA

28.08.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

MULTIDIMENZIONALNI PRISTUP U PROCENI STANJA ORALNOG ZDRAVLJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SRBIJE

31.05.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREDIKTORI GOJAZNOSTI KOD ODRASLOG STANOVNIŠTVA VOJVODINE

31.05.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREVENCIJA HPV INFEKCIJA I RAKA GRLIĆA MATERICE

31.05.2017
Test

»

42. STRUČNI SKUP EPIDEMIOLOGA VOJVODINE

31.05.2017
Nacionalni simpozijum

»

UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA OSOBA SA DAUN SINDROMOM

06.03.2017
Nacionalni simpozijum

»

KONTROLA SADRŽAJA SOLI U OBROCIMA DRUŠTVENE ISHRANE NA TERITORIJI AP VOJVODINE

06.03.2017
Ostali nacionalni kursevi/seminari

»

PREVENCIJA I KONTROLA CREVNIH ZARAZNIH BOLESTI

06.03.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREVENCIJA I KONTROLA VEKTORSKIH I PARAZITARNIH ZARAZNIH BOLESTI

06.03.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PREVENCIJA I KONTROLA RESPIRATORNIH ZARAZNIH BOLESTI

06.03.2017
Stručni sastanak 1. kategorije

»

PRAVILNO KORIŠĆENjE ZDRAVSTVENE SLUŽBE KAKO OBUČITI PACIJENTE I PRATIOCE

11.01.2017

Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

ZDRAVSTVENO PROMOTIVNE KAMPANjE – RAD U ZAJEDNICI

11.01.2017

Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju