EdukacijePRAVILNO KORIŠĆENjE ZDRAVSTVENE SLUŽBE KAKO OBUČITI PACIJENTE I PRATIOCE

11.01.2017

Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

ZDRAVSTVENO PROMOTIVNE KAMPANjE – RAD U ZAJEDNICI

11.01.2017

Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

PREVENCIJA HPV INFEKCIJA I RAKA GRLIĆA MATERICE

11.01.2017

Test

»

KAKO DA GRAD POSTANE ZDRAV GRAD. PRINCIPI I METODOLOGIJA EVROPSKE MREŽE ZDRAVIH GRADOVA

11.01.2017
Nacionalni kurs 1. kategorije

»

INTERNA PROVERA USAGLAŠENOSTI LABORATORIJE SA ZAHTEVIMA STANDARDA SRPS ISO IEC 17025-2006

11.01.2017
Nacionalni kurs 1. kategorije

»

ORGANIZACIONE METODE U ZDRAVSTVENOM VASPITANjU

11.01.2017
DK2

»

PROTEINI U ISHRANI - ZDRAVSTVENE KORISTI I RIZICI

11.01.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLjAJU DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

11.01.2017
Ostali nacionalni kursevi/seminari

»

KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE OBAVLjAJU DELATNOST NA SEKUNDARNOM, TERCIJARNOM I NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

11.01.2017
Ostali nacionalni kursevi/seminari

»

UPRAVLjANjE OTPADOM KAO DEO SISTEMA ISO 14001 U INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLjE VOJVODINE

11.01.2017
Nacionalni kurs/seminar 1. kategorije

»

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju