Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


ZNAČAJ ZDRAVSTVENE PISMENOSTI U ZDRAVIM IZBORIMA POPULACIJE

06.09.2019

NAZIV EDUKACIJE

ZNAČAJ ZDRAVSTVENE PISMENOSTI U ZDRAVIM IZBORIMA POPULACIJE

VRSTA EDUKACIJE

Nacionalni kurs 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Doc. dr Olja Nićiforović Šurković

PREDAVAČI

Doc. dr Olja Nićiforović Šurković

Prof. dr Vesna Mijatović Jovanović

Doc. dr Snežana Ukropina

Doc. dr Dušan Čanković

Dr Nada Zec Petković

Prim. dr Nada Kosić Bibić

Dr Vesna Blašković

Dr Jadranka Vranješ Bosnić

Dr Nađa Miloš

Dr Aleksandra Perović

Dragica Jovišević, dipl. psiholog

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-1685/2019-01 od 19.08.2019. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

6

CILJNA GRUPA

Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, psiholozi

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

Oktobar 2019.

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju