Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


ZDRAVLJE, FIZIČKA AKTIVNOST I GOJAZNOST

09.12.2019

NAZIV EDUKACIJE

ZDRAVLJE, FIZIČKA AKTIVNOST I GOJAZNOST

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Doc. dr Ivana Radić

PREDAVAČI

Doc. dr Ivana Radić, doc. dr Sanja Harhaji

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-2167/2019-01 od 19.11.2019. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

po potrebi

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju