Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


PRAVILNA ISHRANA

03.12.2021

NAZIV EDUKACIJE

PRAVILNA ISHRANA

VRSTA EDUKACIJE

Elektronski test - apps.izjzv.org.rs

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Mr sci. med. Dragana Balać

AUTOR TESTA

Mr sci. med. Dragana Balać

Prof. dr Jelena Bjelanović

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-01-620/2021-01 od 18.11.2021. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

5

CILJNA GRUPA

lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju