Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


UNAPREĐENJE KOMUNIKACIJE IZMEĐU RODITELJA I PEDIJATARA U CILJU SPROVOĐENJA PRAVOVREMENE I KOMPLETNE IMUNIZACIJE DECE

03.12.2021

NAZIV EDUKACIJE

UNAPREĐENJE KOMUNIKACIJE IZMEĐU RODITELJA I PEDIJATARA U CILJU SPROVOĐENJA PRAVOVREMENE I KOMPLETNE IMUNIZACIJE DECE

VRSTA EDUKACIJE

Nacionalni kurs 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Doc. dr Mioljub Ristić

PREDAVAČI

Doc. dr Mioljub Ristić

Assist. dr sci. med. Snežana Medić

Prim. dr Svetlana Ilić

Jelena Branković

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-01-620/2021-01 od 18.11.2021. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

6

CILJNA GRUPA

Lekari (pedijatri), medicinske sestre-tehničari

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

po pozivu

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju