ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА НАСТАНАК ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI

28.08.2017

NAZIV EDUKACIJE

FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Doc. dr Dušan Čanković

PREDAVAČI

Doc. dr Dušan Čanković

Ass. dr Radmila Velicki

Doc. dr Snežana Ukropina

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-1697/2017-01 od 19.08.2017. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

Lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

TERMIN ODRŽAVANJA

4.09.2017. godine

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju