Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


43. STRUČNI SKUP EPIDEMIOLOGA VOJVODINE

28.05.2018

NAZIV EDUKACIJE

43. STRUČNI SKUP EPIDEMIOLOGA VOJVODINE

VRSTA EDUKACIJE

Nacionalni simpozijum

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Prim. dr Mladen Petrović

PREDAVAČI

Prof. dr Vladimir Petrović

Prim. dr Mladen Petrović

Prof. dr Vesna Milošević

Prof. dr Darija Kisić Tepavčević

Doc. dr Milana Ivkov Simić

Ass. dr sci. med. Aleksandra Patić

Ass. dr sci. med. dr Jelena Đekić Malbaša

Ass. dr Smiljana Rajčević

Prim. dr Svetlana Ilić

Dr Tatjana Karać

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-1550/2018-01 od 21.05.2018. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

4

CILJNA GRUPA

Lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

TERMIN ODRŽAVANJA

01.06.2018. godine

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju