Saveti i preporukePreporuke za stanovništvo u cilju smanjenja rizika od infekcije virusom ptičjeg gripa A(H5N1)

24.11.2023

Šta raditi kada se uoči ili pronađe divlja ptica koja je iznemogla, povređena ili deluje bolesno?

 

Direktan kontakt sa  živinom ili divljim pticama zaraženim virusom ptičjeg gripa (uključujući njihov izmet i krv) predstavljaju potencijalni rizik za prenošenje uzročnika infekcije na ljude.

 


 

GENERALNO, ZABRANJENO JE DIRATI BOLESNE ILI UGINULE DIVLJE PTICE!

 

Odmah obavestiti telefonom ili lično:

1) Republičku veterinarsku inspekciju ako je mesto pronalaska ptice Južnobački okrug:

 

Republička veterinarska inspekcija

Kontakt telefon 021/427-823

adresa:Bulevar Mihajla Pupina br.6/3,  Novi Sad

 

2) Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode nadležan za strogo zaštićene i zaštićene vrste divljih životinja na području AP Vojvodine .

 

Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode:

kontakt telefon  021 4896-301

adresa: ulica Radnička 20a, Novi Sad

 

Stručno lice će, na osnovu obavljenog razgovora, proceniti da li postoji potreba za daljim postupanjem i dati odgovarajuće uputstvo (savet) građanima. Po potrebi na lice mesta izlazi Tim Pokrajinskog Zavoda za zbrinjavanje divljih životinja, sa namenskim vozilom i opremom.

Treba izbegavati svaki kontakt sa kontaminiranom okolinom ili površinama golim rukama! Samo u slučaju da je tako savetovano, kontakt sa pticama obavljati isključivo uz upotrebu zaštitnih rukavica i maske za lice (minimum maske za jednokratnu upotrebu). Plastična kesa se može koristiti kao improvizovana rukavica i staviti preko mrtve ptice da bi se tako zatvorila i pokupila. Kesa treba da bude zapečaćena, čime se sprečava direktan kontakt sa pticom. Kesa koja je iskorišćena se zatim može odložiti u kontejner ili na drugo mesto koje je savetovano od strane stručnog lica.

Kod skidanja rukavica nakon upotrebe, okrenuti ih naopačke, kako bi se izbegao kontakt sa površinom kojom je dodirivana uginula ptica. I rukavice i plastična kesa mogu se staviti u drugu kesu za uklanjanje. Nakon toga, ruke treba oprati vodom i sapunom i naneti 70% alkohol.

 

        Lica koja su profesionalno uključena u sprovođenje mera na zaraženom ili ugroženom području od ptičjeg gripa i u kontaktu su sa potencijalno inficiranom živinom i pticama, kao što su radnici na živinarskim farmama, veterinari, epizootiolozi, inspektori, i dr. su u povećanom riziku od zaraze, zbog čega bi trebalo obavezno da nose odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu  (rukavice, maske FFP2, vizire, zaštitne naočari, odela i/ili kecelje, čizme i dr) tokom rada na terenu.

 

     U povećanom riziku od infekcije mogu biti i ornitolozi, turisti i lica ljubitelji divljih ptica koji posećuju parkove prirode gde obitavaju divlje ptice, ukoliko borave ili su boravili na zaraženom ili ugroženom području.

 

Ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženim pticama ili živinom treba da budu pod nadzorom u trajanju 10 dana da bi se utvrdilo da li su se inficirali. To se posebno odnosi na profesionalno izložena lica tokom epidemija ptičjeg gripa (na farmama živine ili drugih životinja). Ako se, unutar 10 dana, pojave povišena telesna temperatura, suzenje očiju,  groznica, curenje iz nosa, kašalj, proliv, neurološki ili drugi atipični simptomi, javiti se svom lekaru (obavezno navesti kontakt sa uginulim ili bolesnim pticama i živinom). Pre ulaska u zdravstvenu ustanovu obavezno staviti masku za lice. Za lica koja žive na području Južnobačkog okruga, javiti se epidemiologu Instituta za javno zdravlje Vojvodine, na telefone 021 4897889, 021 4897806, 021 4897839.

 

SAVETUJE SE VAKCINACIJA STANOVNIŠTVA PROTIV SEZONSKOG GRIPA!

 

VAKCINACIJA SE PRVENSTVENO PREPORUČUJE  LICIMA KOJA SU PROFESIONALNO U POVEĆANOM RIZIKU OD PTIČJEG GRIPA (VETERINARI, LOVCI, ORNITOLOZI, RADNICI U ŽIVINARSTVU I DR.)

 

 

«

Aktuelnosti/Saveti i preporuke

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju