Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


ZDRAVSTVENO-VASPITNI RAD SA DECOM UZRASTA 6-10 GODINA NA TEMU PRAVILNE ISHRANE UPOTREBOM EDUKATIVNOG, INTERAKTIVNOG KALENDARA

03.01.2024

NAZIV EDUKACIJE

ZDRAVSTVENO-VASPITNI RAD SA DECOM UZRASTA 6-10 GODINA NA TEMU PRAVILNE ISHRANE UPOTREBOM EDUKATIVNOG, INTERAKTIVNOG KALENDARA

VRSTA EDUKACIJE

Stručni sastanak 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Dr sci. med. Snežana Ukropina

PREDAVAČI

Dr sci. med. Snežana Ukropina

Prof. dr Dušan Čanković

Prof. dr Jelena Bjelanović

Ass. mr sci. med. Dragana Balać

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

000374005 2023 11900 009 004 000 001 od 20.11.2023. godine

EVIDENCIONI BROJ

A-1-2073/23

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

2

CILJNA GRUPA

lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

po potrebi

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju