01-2609-9 Obaveštenje o sprovedenom postupku NA 35-2017 - Maldi Tof 2017

29.12.2017

»

01-2588-9 Obaveštenje o sprovedenom postupku NA 34-2017 - Monza 2017

29.12.2017

»

01-2618-4 Poziv za podnosenje ponuda - MN 35-2017 USLUGE ODRZAVANJA RACUNARSKIH PROGRAMA 2 - 2017

29.12.2017

»

01-2337-4 Poziv za podnosenje ponuda - MN 31-2017-Projektno planiranje 2017

29.12.2017

»

01-2666-4 Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude - NA 36-2017 -Sven Leckel 2017

29.12.2017

»

Odluka o dodeli ugovora OP 17-2017

29.12.2017

»

01-2222-9 Drugo pojasnjenje konkursne dokumentacije - OP 16-2017 LABORATORIJSKI PRIBOR 4 - 2017

29.12.2017

»

01-2550-9 Obaveštenje o sprovedenom postupku NA 33-2017 - Mini Vidas 2017

28.12.2017

»

Narudžbenica NA 34-2017

28.12.2017

»

01-2466-9 Obaveštenje o sprovedenom postupku NA 32-2017 - Servis AAS Perkin Elmer i Vitek 2

25.12.2017

»

narudžbenica NA 33-2017

25.12.2017

»

01-2600-4 Poziv za podnosenje ponuda - OP 20-2017 - TESTOVI 7

25.12.2017

»

Odluka o dodeli ugovora OP-15-2017

25.12.2017

»

Odluka o dodeli ugovora OP 18-2017

25.12.2017

»

Narudžbenica NA 32/2017servis - „Atomski apsorpcioni spektrofotometar Perkin Elmer A Analyst 300“ i „Vitek 2“

21.12.2017

»

Odluka o dodeli ugovora MN - 34/2017

21.12.2017

»

01-2609-4 Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude - NA 35-2017 - Maldi Tof 2017

20.12.2017

»

01-2588-4 Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude - NA 34-2017 - Monza 2017

19.12.2017

»

01-2222-7 Prvo pojasnjenje konkursne dokumentacije - OP 16-2017 LABORATORIJSKI PRIBOR 4 2017

18.12.2017

»

01-2550-4 Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude - NA 33-2017 - Mini Vidas 2017

14.12.2017

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju