Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije OP-06/2019. OPREMA ZA SAOBRAĆAJ-AUTOMOBILI

29.03.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, MN-06/2019 , Medicinski i laboratorijski materijal -hemikalije

29.03.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-narudžbenici, NA-03/2019 , Magterijal za održavanjehigijene, nabavka žutih džakova za medicinski infektivni otpad

29.03.2019

»

Odluka o obustavi postupka MN-08/2019, Računarska oprema

29.03.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-narudžbenici NA-04/2019, Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme

29.03.2019

»

Odluka o dodeli narudžbenice NA-04/2019, tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme

29.03.2019

»

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke MN-07/2019, Laboratorijski materijal-staklo

26.03.2019

»

Prvo pojašnjenje komkursne dokumentacije MN-10/2019-Nameštaj

25.03.2019

»

Poziv i konkursna dokumentacija OP-05/2019, LABORATORIJSKA OPREMA-PCR

25.03.2019

»

Poziv i konkursna dokumentacija OP-06/2019, OPREMA ZA SAOBRAĆAJ-AUTOMOBILI

25.03.2019

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA-05/2019, Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme"

21.03.2019

»

Poziv i konkursna dokumantacija MN-10/2019- Nameštaj

21.03.2019

»

PRETHODNO OBAVEŠTENJE-MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA

21.03.2019

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA-04/2019, Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme

20.03.2019

»

Odluka o obustavi postupka MN-07/2019, Laboratorijski materijal-staklo

20.03.2019

»

Odluka o dodeli ugovora MN-07/2019, Laboratorijski materijal-staklo

20.03.2019

»

Odluka o obustavi postupka OP-02/2019. HRANLJIVE PODLOGE

20.03.2019

»

Odluka o dodeli ugovora OP-02/2019, HRANLJIVE PODLOGE

20.03.2019

»

Obaveštenje o obustavi postupka OP-01/2019, LABOIRATORIJSKA PLASTIKS

19.03.2019

»

Odluka o dodeli ugovora NA-03/2019, Materijal za održavanje higijene, nabavka žutih džakova za medicinski infektivni otpad

19.03.2019

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju