Odluka o izmeni ugovora OP-03/2019, LABORATORIJSKI MATERIJAL-TESTOVI

31.01.2020

»

Odluka o dodeli ugovora MN-03/2020, Usluge za domaćinstvo-pranje laboratorijskog posuđa

30.01.2020

»

Odluka o dodeli ugovora MN-02/2020, Usluge zaštite imovine, odnosno usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite

30.01.2020

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MN 27/2019, Kancelarijski materijal-toneri

29.01.2020

»

Odluka o dodeli ugovora MN-01/2020, Električna energija

29.01.2020

»

Prvo pojašnjenje Konkursne dokumentacije MN-02/2020, Usluge zaštite imovine, odnosno usluge fizičko- tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite

24.01.2020

»

PRETHODNO OBAVEŠTENJE-MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATERIJAL-LABORATORIJSKI PRIBOR

22.01.2020

»

PRETHODNO OBAVEŠTENJE- LABORATORIJSKO STAKLO

22.01.2020

»

PRETHODNO OBAVEŠTENJE-LABORATORIJSKA PLASTIKA

22.01.2020

»

Obaveštenje o zaključenim ugovorima OP-24/2019, LABORATORIJSKI TESTOVI 5

22.01.2020

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA-01/2020, Materijal za održavanje higijene

20.01.2020

»

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija MN-02/2020, Usluge zaštite imovine, odnosno usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite

20.01.2020

»

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija MN-03/2020, Usluge za domaćinstvo-pranje laboratorijskog posuđa

17.01.2020

»

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija MN-01/2020, Električna energija

16.01.2020

»

Obaveštenje o obustavi postupka, OP-23/2019, Fasadni radovi -ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrade

13.01.2020

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP-22/2019, MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA 7

13.01.2020

»

Poziv i konkursna dokumentacija OP-01/2020, LABORATORIJSKI MATERIJAL-TESTOVI

10.01.2020

»

Odluka o dodlei ugovora MN-27/2019, Kancelarijski materijal-toneri

08.01.2020

»

Odluka o obustavi otvorenog postupka OP-23/2019, Fasadni radosi-ostali materijali i usluge za tekuće popravke i doržavanje zgrade

08.01.2020

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP-19/2019, LABORATORIJSKA OPREMA 6

08.01.2020

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju