OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA NA-17-2017

31.08.2017

»

01-1688-4 Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude -NA 19-2017 -EUROIMMUN I-2P

25.08.2017

»

ODLUKA O DODELI UGOVORA MN-19-2017

25.08.2017

»

Odluka o dodeli ugovora OP10 2017

25.08.2017

»

01-1704-4 Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude -NA 20-2017 -EUROIMMUN I

25.08.2017

»

01-1200-28 Obavestenje o zakljucenim ugovorima - OP 08 -2017 LABORATORIJSKI MATERIJAL - TESTOVI 2

22.08.2017

»

NA 18-2017 -DILUMAT S01-1666-4 Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude -NA 18-2017 -DILUMAT S

22.08.2017

»

01-1575-10 Obavestenje o narudžbenici NA-14-2017 ELGA

22.08.2017

»

01-1577-9 Obavestenje o narudžbenici NA-15-2017 EUROIMUN I-2P

22.08.2017

»

01-1592-9 Obavestenje o narudžbenici NA-16-2017 ELISA sistem BMX

22.08.2017

»

01-1513-13 Obavestenje o zakljucenom ugovoru-MN 18-2017 - USLUGE ZA DOMACINSTVO-PRANJE VESA 2017

22.08.2017

»

01-1538-18 Treća izmena konkursne dokumentacije - MN 21-2017 - KANCELARIJSKI MATERIJAL - TONERI 2017 -

21.08.2017

»

01-1538-7 Prvo pojasnjenje konkursne dokumentacije - MN 21-2017 2017 KANCELARIJSKI MATERIJAL -TONERI

14.08.2017

»

NARUDŽBENICA NA -14-2017 BEZ PONUDE

14.08.2017

»

NARUDŽBENICA NA - 16-2017 bez ponude

14.08.2017

»

Odluka o obustavi postupka NA-15-2017

14.08.2017

»

Odluka o dodeli ugovora MN-20-2017

14.08.2017

»

01-1615-4 Poziv za podnosenje ponuda - OP 11-2017 - TESTOVI 3 2017

14.08.2017

»

01-1538-4 Poziv za podnosenje ponuda - MN 21-2017 - KANCELARIJSKI MATERIJAL - TONERI 2017

09.08.2017

»

01-1277-8 Prvo pojasnjenje konkursne dokumentacije - OP 09-2017 LABORATORIJSKI MATERIJAL- STAKLO 2017.

07.08.2017

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju