Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA-14/2019, Nameštaj 2

31.07.2019

»

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija, MN-24/2019, Usluge štampanja2

31.07.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MN-22/2019, Klima uređaji

30.07.2019

»

Obaveštenje o zaključenim ugovorima OP-09/2019, LABORATORIJSKI PRIBOR 2

29.07.2019

»

Odluka o dodeli ugovora, OP-12/2019, Nabavka i implementacija informacionog sistema za upravljanje dokumentacijom

23.07.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, OP-10/2019, USLUGE ČIŠĆENJA

22.07.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, OP-08/2019, LABORATORIJSKI TESTOVI 2

15.07.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, OP-07/2019, HRANLJIVE PODLOGE 2

15.07.2019

»

Obaveštenje o obustavi postupka, OP-09/2019, LABORATORIJSKI PRIBOR 2

15.07.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP-11/2019, Laboratorijska oprema-aparat za živu

09.07.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-narudžbenici, NA-13/2019, Tekuće popravke i održavanje mernih i kontrolnih instrumenata

09.07.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MN-21/2019, Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme

09.07.2019

»

Odluka o dodeli ugovora, MN-22/2019, Klima uređaji

09.07.2019

»

Odluka o dodeli ugovora OP-10/2019, USLUGE ČIŠĆENJA

09.07.2019

»

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija, OP-13/2019, LABORATORIJSKA OPREMA 2

05.07.2019

»

Odluka o dodeli ugovora MN-21/2019, Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme

04.07.2019

»

Odluka o obustavi postupka op-09/2019, LABORATORIJSKI PRIBOR 2

03.07.2019

»

Odluka o dodeli ugovora OP-09/2019, LABORATORIJSKI PRIBOR 2

03.07.2019

»

Odluka o dodeli ugovora, OP-11/2019, Laboratorijska opema -Aparat za živu

02.07.2019

»

Odluka o dodeli ugovora, NA-13/2019, tekuće popravke i održavanje mernih i kontrolnih instrumenata

02.07.2019

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju