Poziv za podnošenje ponude sa obrascem ponude NA 21/2018, servis autoklava proizvođača Selekta

28.08.2018

»

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda MN 20/2018

27.08.2018

»

Prva izmena i prečišćen tekst Konkursne dokumentacije MN 20/2018

27.08.2018

»

Prvo pojašnjenje konkursne dokumnetacije MN 20/2018

27.08.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP 09/2018 Laboratorijska oprema 3

24.08.2018

»

Odluka o dodlei ugovora " Reprezentacija u ustanovi" MN- 19/2018

24.08.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru -LABORATORIJSKI MATERIJAL-TESTOVI 3, OP 11 /2018

22.08.2018

»

Poziv za podnošenje ponude sa obrascem ponude NA 20/2018 Servis aparata "ICP-MS 7700"

22.08.2018

»

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija , "Kancelarijski materijal-toneri" MN 20/2018

22.08.2018

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MN 18-2018, USLUGE ZA DOMAĆINSTVO-PRANJE VEŠA

15.08.2018

»

Odluka o dodeli ugovora - LABORATORIJSKI MATERIJAL-TESTOVI 3, OP 11/2018

15.08.2018

»

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija "Reprezentacija u ustanovi", MN - 19/2018

10.08.2018

»

Odluka o dodeli ugovora MN 18-2018, USLUGE ZA DOMAĆINSTVO-PRANJE VEŠA

03.08.2018

»

Obaveštenje o sprovedenom postupku NA - 19/2018, Servis centrifuge „Rotofix 32“

01.08.2018

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju