01-1054-4 Poziv za podnosenje ponuda - OP 06-2018 Laboratorijska oprema II - MALDI

30.04.2018

»

01-1099-4 Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude - NA 10-2018 - Žuti džakovi

30.04.2018

»

01-1058-4 Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude - NA 09-2018 - GPS 2018

30.04.2018

»

01-1048-4 Poziv za podnosenje ponuda sa obrascem ponude - NA 08-2018 - Raipa 2018

30.04.2018

»

01-955-9 Drugo pojasnjenje konkursne dokumentacije - OP 05-2018 - Laboratorijska oprema 2- aparat za vazduh i centrifuga

30.04.2018

»

01-955-8 Prvo pojasnjenje konkursne dokumentacije - OP 05-2018 - Laboratorijska oprema 2- aparat za vazduh i centrifuga

27.04.2018

»

Odluka o dodeli ugovora OP 04_2018 Laboratorijski testovi

27.04.2018

»

Odluka o dodeli ugovora MN 13-2018 Mobilna telefonija

27.04.2018

»

01-1012-7 Prvo pojasnjenje konkursne dokumentacije - MN 13-2018 - USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 2018

20.04.2018

»

Odluka o dodeli ugovora OP-03-2018

20.04.2018

»

01-1009-4 Poziv za podnosenje ponuda - MN 12-2018 - _Usluge zakupa 2018

20.04.2018

»

01-601-9 Obaveštenje o sprovedenom postupku NA 06-2018 -MIELE

17.04.2018

»

01-1010-5 Konkursna dokumentacija - MN 11-2018 SERVIS DIGESTORA

17.04.2018

»

01-1012-5 Konkursna dokumentacija MN 13-2018 - USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 2018

17.04.2018

»

NARUDZBENICA 06-2018 MIELE

13.04.2018

»

01-955-4 Poziv za podnosenje ponuda - OP 05-2018 Laboratorijska oprema 2- aparat za vazduh i centrifuga

13.04.2018

»

01-603-9 Obaveštenje o sprovedenom postupku - NA 07-2018 - Getinge 2018

13.04.2018

»

01-603-9 Obaveštenje o sprovedenom postupku - NA 07-2018 - Getinge 2018

13.04.2018

»

Prvo pojašnjenje Konkursne dokumentacije OP 03-2018, Hranljive podloge

10.04.2018

»

Odluka o dodeli ugovora MN 07-2018 Energenti

05.04.2018

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju