Novosti14. JUN, SVETSKI DAN DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI

11.06.2021
  1. JUN, SVETSKI DAN DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI

 

 

Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležava se 14. juna svake godine. Cilj je da se podigne globalna svest o potrebi bezbedne krvi i krvnih proizvoda za transfuziju i o ključnom doprinosu dobrovoljnih, neplaćenih, davalaca krvi nacionalnim zdravstvenim sistemima. Ovaj dan, takođe, pruža priliku da se vlade i nacionalne zdravstvene vlasti pozovu na akciju da obezbede odgovarajuće resurse i uspostave sisteme i infrastrukturu za povećanje prikupljanja krvi od dobrovoljnih davalaca krvi.

Sigurna krv i proizvodi od krvi i njihova transfuzija su kritični aspekt nege i javnog zdravlja. Oni spašavaju milione života i svakodnevno unapređuju zdravlje i kvalitet života mnogih pacijenata. Potreba za krvlju je univerzalna, ali pristup krvi za sve one kojima je potrebna - nije. Nestašica krvi je posebno akutna u zemljama u razvoju.

Da bi se osiguralo da svi kojima je potrebna bezbedna krv imaju njoj i pristup, sve zemlje trebaju dobrovoljne davaoce, koji redovno daju krv. Tokom čitave pandemije COVID-19, uprkos ograničenom kretanju i drugim izazovima, davaoci krvi u mnogim zemljama nastavili su da doniraju krv i plazmu pacijentima kojima je potrebna transfuzija. Ovaj izvanredni napor, u vreme krize bez presedana, naglašava ključnu ulogu dobro organizovanih, posvećenih, dobrovoljnih davalaca krvi u obezbeđivanju sigurnog i dovoljnog snabdevanja krvlju, tokom normalnog i vanrednog stanja.

 

Fokus ovogodišnje kampanje

 

Slogan Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi u 2021. godini je: „Dajte krv i omogućite svetu da pulsira (Give blood and keep the world beating)“. Poruka naglašava suštinski doprinos davalaca krvi u održavanju „pulsiranja života“ u svetu, spasavanjem života i unapređenjem zdravlja ljudi. Ona naglašava globalni poziv da više ljudi širom sveta redovno daje krv i doprinosi boljem zdravlju.

Poseban fokus ovogodišnje kampanje biće na ulozi mladih u osiguranju bezbednog snabdevanja krvlju. U mnogim zemljama mladi su prednjačili u aktivnostima i inicijativama usmerenim na postizanje bezbednog snabdevanja krvlju dobrovoljnim davanjem krvi. Mladi ljudi čine veliki deo stanovništva u mnogim društvima i uglavnom su puni idealizma, entuzijazma i kreativnosti.

Specifični ciljevi ovogodišnje kampanje su:

  • zahvaliti se davaocima krvi u svetu i stvoriti širu svest javnosti o potrebi redovnog davanja krvi;
  • promovisati vrednosti darivanja krvi u zajednicim, u jačanju solidarnosti i socijalne kohezije;
  • ohrabriti mlade da prihvate humani poziv za davanje krvi i podsticati druge da učine isto;
  • proslaviti potencijal mladih kao partnera u promociji zdravlja.

 

Domaćin svetskih događaja davalaca krvi 2021. godine

Italija će biti domaćin Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi 2021. Godine, putem svog Nacionalnog centra za krv. Globalni događaj se održava u Rimu 14. juna 2021. godine.

 

Radimo zajedno za Svetski dan davalaca krvi

Vaše učešće i podrška pomoći će da se obezbedi veći uticaj na svesno priznanje da je davanje krvi spasonosan čin solidarnosti i da su usluge pružanja bezbedne krvi i krvnih proizvoda suštinski element svakog zdravstvenog sistema. 

 

 

Izvor:  https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/06/14/default-calendar/world-blood-donor-day-2021

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju