Novosti6. EVROPSKA NEDELJA JAVNOG ZDRAVLJA, 13-17. MAJ 2024. „Zdravlje je ljudsko pravo”

26.04.2024
Evropska nedelja javnog zdravlja (ENJZ) ima za cilj da podigne svest o javnom zdravlju i promoviše saradnju unutar javno-zdravstvene zajednice u Evropi. Inicijativa je započela 2019. godine i nastavlja da raste.

Javno zdravlje je skup znanja, veština i aktivnosti usmerenih na unapređenje zdravlja, sprečavanje i suzbijanje bolesti, produženje i poboljšanje kvaliteta života putem organizovanih mera društva.

Tema 6. ENJZ: “Zdravlje je ljudsko pravo!” -  ima za cilj da razmatra interakcije između politike i zdravlja, kako bi se stvorile održive promene za bolje zdravlje u budućnosti.

Dijalog se otvara onlajn i uživo, u Briselu, u ponedeljak 13. maja, u Evropskoj opservatoriji za zdravstvene sisteme i politike, razgovarajući o podtemama koje su ključne za efikasno integrisanje zdravlja u političke agende. To uključuje razmatranje zdravlja u kontekstu kriza i istraživanje koncepata ekonomije i politike blagostanja. Pored toga, podrobnije se razmatra važnost učešća zajednice u zdravstvenoj politici i implementaciji “Zdravlje u svim politikama” (Health in All Policies - HiAP).

Ovaj dan ima za cilj da postavi scenu za nedelju dana plodonosnih diskusija, stvarajući temelje za delotvorne uvide i strategije, kako bi se osiguralo da zdravlje zaista bude prioritet na svim nivoima političkog odlučivanja.

Svaki od dana ENJZ, od ponedeljka do petka, usmerava se na posvećenu dnevnu temu, imajući na umu sveobuhvatnu temu nedelje.

 

Dnevne teme:

 

Ponedeljak, 13. maj - Zdravlje je politički izbor: početak diskusije

Utorak, 14. maj: Mentalno zdravlje: ljudi u centru

Sreda, 15. maj: Planetarno zdravlje: glo(k)balni pristup

Četvrtak, 16. maj: Zdravlje kroz životni tok: razbijanje ‘silosa’

Petak, 17. maj: Sledeća generacija: Javno zdravlje danas i sutra

 

POVODOM EVROPSKE NEDELJE JAVNOG ZDRAVLJA, INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE, ZAJEDNO SA SARADNICIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU, ORGANIZUJE TRI “ONLAJN” OKRUGLA STOLA:

 


 

 1. Ponedeljak, 13. maj, 12-14h; Onlajn” okrugli sto Zdravlje u svim gradskim politikama - pet iskustava iz koncepta 'zdrav grad'”

Link za pristup: https://us02web.zoom.us/j/82319446094?pwd=eEIwMmxMVndROUM2RXM1bWFhcmFpZz09

 

 1. Utorak, 14. maj, 12-14h; Onlajn” okrugli sto Festival mentalnog zdravlja”

Link za pristup: https://us02web.zoom.us/j/89530517852?pwd=cXB6ZGJYWE9jWnRTZmpkWmJGdGRXZz09

 

 

 1. Sreda, 15. maj, 12-14h; Onlajn” okrugli sto Jedno zdravlje i Globalno zdravlje”

Link za pristup: https://us02web.zoom.us/j/83311810460?pwd=WjdQc1hLaWU2bk83ZzdpMHZqSmczZz09

 

 1. BESPLATNI PREVENTIVNI PREGLEDI

 

Kada? 15. maja (sreda), 8-9.30 časova

 

Gde i šta?

 • Hol u prizemlju Instituta za javno zdravlje Vojvodine: merenje krvnog pritiska; određivanje nivoa šećera u krvi; merenje telesne mase i telesne visine; izračunavanje Indeksa telesne mase; merenje obima struka; određivanje nivoa zasićenosti krvi kiseonikom (saturacija kiseonika); utvrđivanje stepena zavisnosti od nikotina i nivoa spremnosti za odvikavanje; individualno savetovanje o pravilnoj ishrani i zdravim obrascima života (sa zakazivanjem pregleda u Savetovalištu za pravilnu ishranu) i podela zdravstveno-vaspitnog i edukativnog materijala.

 

DETALJNIJE O GLOBALNIM PODTEMAMA 6. EVROPSKE NEDELJE JAVNOG ZDRAVLJA

 

Ponedeljak, 13. maj - Zdravlje je politički izbor: početak diskusije

Zdravlje i politika su različiti koncepti, ali su snažno isprepletani. Ove, 2024. godine, ćemo svedočiti mnogim parlamentarnim izborima širom sveta i unutar Evrope, uključujući preko desetine nacionalnih i, naravno, izborima za Evropski parlament. Njihovi rezultati bi mogli u velikoj meri uticati na zdravlje i način na koji se ono stavlja na politički dnevni red u budućnosti.

Stvaranje zdravog društva je kolektivni napor koji se ne može desiti bez udruženih snaga zajednice i nacionalnih ključnih aktera. Zdravstva (politike) nema bez podrške političkog delovanja. Isto tako, zdravstveni problemi, bilo da su globalne pandemije ili lokalne zdravstvene nejednakosti, su glavni pokretački faktori za nove politike. Vremenski gledano, nikada nije bio hitnije da se zdravlje stavi na listu prioriteta svih (budućih) zainteresovanih strana.

Kako možemo osigurati da zdravlje bude stavljeno na sve političke agende? Kako možemo da angažujemo zajednicu? Da li dovoljno slušamo zdravstvene radnike? Da li treba da učinimo više da procenimo uticaj krize i mira na zdravlje?

Podteme:

 • Integrisanje zdravlja u političke agende
 • Zdravlje i krize
 • Zdravstvena radna snaga kao ključni resurs i ključni izazov
 • Ekonomija blagostanja i politika blagostanja
 • Učešće zajednice u zdravstvenoj politici
 • Zdravlje u svim politikama i politika ‘zdravlja za sve’
 • Mir kao najvažnija odrednica zdravlja

Sa fokusom na inovacije:

 • Inovativno zagovaranje javnog zdravlja
 • Zdravstveni podaci kao politički izbor
 • Politika, veštačka inteligencija i zdravlje

 

Utorak, 14. maj, globalna tema dana: “Mentalno zdravlje: ljudi u centru”

Mentalno zdravlje ostaje centralno (globalno) zdravstveno pitanje koje zahteva našu stalnu pažnju i trud ako želimo da se bavimo problemom na održiv način. Fokusirajući se na pojedince u srži mentalnog zdravlja – pacijente i one koji su blisko povezani sa njima – možemo početi da kreiramo bolje politike i rešenja.

Kako možemo staviti ljude u centar posmatranja? Kako možemo osigurati inkluzivnu zastupljenost i pristup nezi u mentalnom zdravlju? Koja je uloga inovacija u rešavanju problema?

Podteme:

 • Kriza mentalnog zdravlja mladih: ka odgovoru celog društva
 • Politika javnog mentalnog zdravlja
 • Inkluzivni pristup zaštiti mentalnog zdravlja
 • Mentalno zdravlje i univerzalna zdravstvena pokrivenost (UHC)
 • Dug COVID-19 i mentalno zdravlje.

Sa fokusom na inovacije:

 • Društveni mediji i mentalno zdravlje
 • Inovativne digitalne intervencije za mentalno zdravlje
 • Inovativno angažovanje zajednice i osnaživanje javnog mentalnog zdravlja.

 

Sreda, 15. maj: Planetarno zdravlje: glokalni* pristup

(*kombinacija globalnog i lokalnog)

Živimo u međusobno povezanom svetu, gde globalna pitanja duboko utiču na lokalne zajednice. Planetarno zdravlje prepoznaje da zdravlje naših ekosistema direktno utiče na zdravlje ljudi. Suočavajući se sa izazovima životne sredine bez presedana, moramo kombinovati globalne i lokalne napore kako bismo pronašli bolja rešenja. “Glokalni” pristup se odnosi na pospešivanje (katalizaciju) promena!

Kako možemo osnažiti zajednice da preuzmu vlasništvo nad sudbinom svoje životne sredine, istovremeno podstičući međunarodnu saradnju kako bi se pojačao uticaj na životnu sredinu i zdravlje? Kako možemo da podstaknemo lokalne inovacije za rešavanje globalnih izazova?

Podteme:

 • Klimatske promene i zdravlje na COP29 2024. g.
 • Jedno javno zdravlje i Jedna zdravstvena radna snaga
 • Urbano i ruralno zdravlje: gradovi i regioni za javno zdravlje
 • Inovativni holistički pristupi prevenciji i kontroli bolesti
 • Politika zdravlja za sve: Osnaživanje ekoloških i klimatskih aktera.

Sa fokusom na inovacije:

 • Inovacije u planetarnom zdravlju, jednom zdravlju i globalnom zdravlju
 • AMR (antimikrobna rezistencija): Gde je inovacija?
 • Inovacije u prehrambenim sistemima
 • Zeleni podaci, zdrava planeta: Inovacija zdravstvenih podataka za održivost klime.

 

Četvrtak, 16. maj: Zdravlje kroz životni tok: razbijanje ‘silosa’

Univerzalni pristup dobroj (kvalitetnoj) i pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti je glavni aspekt koji doprinosi zdravim pojedincima i društvima. Pored toga, izloženi smo mnogim faktorima koji utiču na naše zdravlje (pozitivno i negativno) tokom našeg životnog veka. Od ključne prve dve godine u zdravom razvoju, do potencijalnog opadanja funkcionisanja i zdravlja u kasnijoj životnoj dobi - postoje mnoge mogućnosti za sprečavanje negativnih zdravstvenih ishoda i podsticanje pozitivnog zdravlja.

Kako možemo da podstaknemo inovativna i održiva rešenja za naše zdravstvene sisteme? Kako politika može da podstakne jednakost u pristupu nezi i zdravstvenoj prevenciji koja nikoga ne ostavlja za sobom? Kako možemo usmeriti pristup „kontinuum životnog veka“?

Podteme:

 • Univerzalna zdravstvena pokrivenost (UHC) kroz životni tok
 • Pristup lekovima
 • Prvih 1000 dana
 • Zdravo starenje
 • 100 nedelja (izazov) do samita UN na visokom nivou o HNB (hroničnim nezaraznim bolestima)

Sa fokusom na inovacije:

 • Inovacija za međugeneracijsku solidarnost
 • Zdravstveni podaci i AI kroz životni tok
 • Inovacije u upravljanju zdravstvenim sistemima
 • Inovacija za integraciju nege.

 

Petak, 17. maj: Sledeća generacija: Javno zdravlje danas i sutra

Ovaj dan će u fokus staviti sledeću generaciju lidera javnog zdravlja. Nove perspektive su od suštinskog značaja za stvaranje revolucionarnih inovacija i istupanja iz situacije status quo.

Iako često razgovaramo o važnosti glasova mladih, vreme je da razmislimo o “opipljivim” akcijama. Pojačavanje ovih glasova znači više od samo priznavanja njihove vrednosti; uključuje aktivno odustajanje od kontrole, deljenje bine, manje govora i predaju mikrofona. Poslednji dan Evropske nedelje javnog zdravlja biće fokusiran na liderstvo mladih, koje vodi EUPHANkt i u saradnji sa drugim omladinskim udruženjima.

Kako možemo bolje da angažujemo našu zajednicu javnog zdravlja? Možemo li stvoriti načine da damo više moći studentima i mladim profesionalcima?

Podteme:

 • Studenti i mladi zdravstveni radnici kao pokretači promena
 • Uključivanje sledeće generacije u kreiranje politike i politike
 • Saradnjom javnog i privatnog sektora za zdravije sutra
 • Angažovanje civilnog društva.

Sa fokusom na inovacije:

 • Inovacija u načinu na koji sarađujemo
 • Koreniti menadžment zajednice.

 

Izvor: https://eupha.org/EUPHW
«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju