KampanjeEVROPSKA NEDELJA JAVNOG ZDRAVLJA: „ZDRAVLJE TOKOM CELOG ŽIVOTA“

12.05.2022

Izvor: https://eupha.org/climate_change_effects_our_health

 

EVROPSKA NEDELJA JAVNOG ZDRAVLJA:

„ZDRAVLJE TOKOM CELOG ŽIVOTA“

 

Sreda, 18. maj 2022. godine

 

Tema: Klimatske promene utiču na naše zdravlje

 

Klimatske promene utiču na sve nas, s tim da različite društvene grupe doživljavaju ovaj poremećaj na različite načine. Potrebno je hitno preduzeti mere na evropskom, nacionalnom, lokalnom, pa čak i individualnom nivou, kako bi se izbegle nepotrebne razlike ili povećanje zaraznih i hroničnih bolesti. Šta možemo da uradimo kako bismo pokrenuli promene?

 

Podteme:

 

 • Uticaj klimatskih promena na zdravlje u urbanim regionima;
 • Klimatski uslovljene zarazne bolesti - rastući problem u evropskom regionu;
 • Budite pokretač promena: delite rešenja za ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje zdravlju;
 • Socioekonomski dispariteti;
 • Uloga zdravstvenog sektora i lokalnih vlasti;
 • Male stvari su bitne;
 • Upravljanje klimatskim rizikom u zajednici (urbanizacija prilagođena klimatskim promenama izgradnja otpornih gradova);
 • Klimatske promene utiču na hronične bolesti i stanja;
 • Uslovi stanovanja prilagođeni klimatskim promenama Stanovanje otporno na klimu;
 • Sličnosti i sinergije između promocije zdravlja i zaštite klime (npr. aktivno kretanje, ishrana, primena principa jednog zdravlja („one health“) u svim oblastima zajednice;
 • Naše zdravlje utiče na klimu / Učiniti zdravstvenu zaštitu osetljivom na klimatske promene („climate friendly); Učiniti da se zdravstvena zaštita prilagodi klimatskim promenama („climate friendly)
 • Uloga klimatskih promena na vašu percepciju budućnosti (za mlađe osobe).

 

Ključne poruke:

 

 • Moramo da ojačamo poziciju zdravstvene argumentacije za hitnu akciju po pitanju klimatskih promena i da se založimo za zdrav, zelen i pravedan oporavak od COVID-19 – kako u zdravstvenom sektoru, tako i šire (Izvor: SZO);
 • Klimatske promene će uticati na sve, ali osetljivost na vremenske i klimatske promene zavisi od nivoa izloženosti ljudi, njihovih ličnih karakteristika (kao što su starost, obrazovanje, prihodi i zdravstveni status) i njihovog pristupa zdravstvenim uslugama. Stariji ljudi, deca, radnici na otvorenom i beskućnici su posebno osetljive grupe stanovništva (Izvor: SZO);
 • Klimatske promene su javnozdravstvena kriza koja zahteva hitne, koordinirane i transformativne (možda implementirane) napore (Izvor: SZO). Ili hitne i koordinare napore koji će usloviti promene

 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju