NovostiNAGRADNI KONKURS „OSTAVI SAD“
ZA DIZAJNERSKO REŠENJE PLAKATA ZA POPULARIZACIJU
APLIKACIJE ZA PODRŠKU ODVIKAVANJU OD PUŠENJA

15.11.2019

Institut za javno zdravlje Vojvodine raspisuje nagradni konkurs „Ostavi sad“ za dizajn plakata kojim se popularizuje softverska aplikacija za odvikavanje od pušenja.

Konkurs traje od 15. novembra do 20. decembra 2019. godine i namenjen je učenicima i studentima umetničkih srednjih škola i smerova fakulteta i samostalnim dizajnerima, sa sedištem u Novom Sadu.

Cilj plakata je da motiviše ljude na odvikavanje od pušenja i da preuzmu  aplikaciju za mobilni telefon „Ostavi sad“, koja ih podržava u tome. Poželjno je da plakat skreće pažnju na štetnosti duvanskog dima, odnosno, korisnost od odvikavanja.


Plakat treba da bude u punom koloru, na ćirilici, rezolucije 300dpi, urađen u SMYK-u, 1:1, prilagođen za štampu formata 480 x 680mm (uspravno) + 3mm obod sa svih strana. Na svakom plakatu treba da se postavi QR-kôd  i link http://izjzv.org.rs/app/ostavisad/  (koji usmeravaju na internet-stranicu za preuzimanje softverske aplikacije za mobilne telefone), kao i da se predvidi mesto za dva grba manjih dimenzija (Grb Grada N. Sada sa golubicom i grb Instituta za javno zdravqe Vojvodine). Radove ili link za preuzimanje treba slati na adresu: ostavisad@izjzv.org.rs.

Tri najbolja rada biće nagrađena sa vaučerima za knjige u vrednosti od 17000, 8000 i 5000 dinara (sa PDV-om).

Najbolje dizajniran plakat biće odštampan u 700 primeraka, distribuiran u zdravstvene ustanove u Novom Sadu i korišćen za web-dizajn stranice http://izjzv.org.rs/app/ostavisad/. Svi radovi biće izloženi na istoj internet-stranici.

Konkurs je podržan sredstvima Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

 

O temi:

               Nauka je do danas objasnila da nema bezbedne doze izloženosti duvanskom dimu, ni aktivno ni pasivno. Duvanski dim sadrži oko 8000 hemijskih jedinjenja, a od toga oko 70 kancerogena.

               Svi duvanski proizvodi/DP su štetni:

1) sagorevajući DP na t=600-900oC (cigarete, cigare, cigarilosi, bidis...);

2) sagorevajući DP na t=350-600oC (elektronske cigarete);

3) zagrevajući DP na t<350oC  (IQOS, GLO, Logic, Ploom, JUUL...);

4) duvan za žvakanje (snus ili švedski duvan);

5) nargile/šiša/vodena lula (za koje je dokazano da prenose i zarazne bolesti, poput herpesa, zarazne žutice, infektivne mononukleoze i tuberkuloze; u odnosu na duvanski dim iz cigareta, sadrže 35 puta više ugljen-monoksida, 5 puta više čestica male molekulske mase [<PM10mm], 4 puta više policikličnih aromatičnih ugljovodonika i aldehida, a 1h pušenja ekvivalentan je dozi od 100 cigareta);

               Odvikavanje od pušenja u bilo kojoj dobi dovodi do produženja života, a u mladosti i do zaštite reproduktivnog zdravlja (lakše začeće; zdravije održavanje trudnoće; veća telesna dužina, masa i obim glave bebe i ređi nasledni poremećaji kod bebe; bolja kognitivna postignuća deteta).

               Najduže istraživanje o štetnosti pušenja cigareta ukazalo je da odvikavanje u dobi od 30, 40, 50, odnosno 60 godina, produžava život za 10, 9, 6, odnosno 3 godine.

               U odvikavanju od pušenja koriste se metode samoodvikavanja, bihevioralne metode (individualne i grupne – „Petodnevni plan“ po Mek-Farlandu i „7 koraka do promene“ po Prohaska i Di-Klemente) i farmakološke metode (nikotin-zamenska terapija, citizin i bupropion).

            Mobilna aplikacija za podršku odvikavanju od pušenja spada u metode samoodvikavanja, a oslanja se i na bihevioralne metode, razrađene u algoritmu koji prati procenu stepena zavisnosti od duvana, procenu spremnosti za odvikavanje i u zavisnosti od kategorije, programiran je tako da daje određene podsticaje koje sam zavisnik od duvana bira među predloženim opcijama. Pilotiranje softverske aplikacije odvijaće se u toku januara 2020. godine.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju